آسیاب چرخشی

تاریخ بروز رسانی : 1396/10/30

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه شیمی و پلیمر
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :03532633600-1028
عنوان دستگاه :Rotary Mill
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
... میلیمتر ...

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آسیاب کردن مواد پلیمری توسط آزمايشگاه 185000
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي