آسیاب

تاریخ بروز رسانی : 1396/10/30

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه نوبل
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :20الی35513518-041
عنوان دستگاه :Mill
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آسیاب نمونه ------ ---

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آسیاب نمونه توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 15:30 .تحویل و اندازه گیری آزمون های درخواستی با هماهنگی قبلی صورت می‌گیرد
یکشنبه 8:00 15:30 تحویل و اندازه گیری آزمون های درخواستی با هماهنگی قبلی صورت می‌گیرد.
دوشنبه 8:00 15:30 تحویل و اندازه گیری آزمون های درخواستی با هماهنگی قبلی صورت می‌گیردتحویل و اندازه گیری آزمون های درخواستی با هماهنگی قبلی صورت می‌گیرد.
سه شنبه 8:00 15:30 تحویل و اندازه گیری آزمون های درخواستی با هماهنگی قبلی صورت می‌گیرد.
چهارشنبه 8:00 15:30 تحویل و اندازه گیری آزمون های درخواستی با هماهنگی قبلی صورت می‌گیرد.
پنجشنبه 8:00 14:30 تحویل و اندازه گیری آزمون های درخواستی با هماهنگی قبلی صورت می‌گیرد.
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فریبا صبحی لاله كارشناس 20الی35513518-041
الناز ارزنی كارشناس 20الی35513518-041