طیف سنج نوری

تاریخ بروز رسانی : 1396/10/30

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :05135411955
عنوان دستگاه :Spectrophotometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
آهن درصد 0.001
منگنز درصد 0.001
ویتامینA درصد 0.001
ویتامین B2 درصد 0.001
فسفر درصد 0.001
کبالت درصد 0.001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آنالیز شیمیایی مواد معدنی و ویتامین ها توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:00 15:00
یکشنبه 7:00 15:00
دوشنبه 7:00 15:00
سه شنبه 7:00 15:00
چهارشنبه 7:00 15:00
پنجشنبه 7:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فریبا دوست كارشناس 05135411955
نرجس بهزادی مقدم كارشناس 05135411955
احمد زمانی جشن آباد کارشناس ارشد 05135411955