کروماتوگراف مایع با کارایی بالا

تاریخ بروز رسانی : 1399/09/07

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :03832261817
عنوان دستگاه :High Performance Liquid Chromatograph
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بنزوات و سوربات ppm-ppb 0.01
ویتامین A ppm-ppb 0.01
ویتامین D ppm-ppb 0.01
ویتامین E ppm-ppb 0.01
ویتامین های گروه B ppm-ppb 0.01
ویتامین C ppm-ppb 0.01
کاتچین ppm-ppb 0.01
مایکوتوکسین ها ppb 0.01
آفلاتوکسین ppb 0.01

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری آفلاتوکسین در مواد غذایی توسط آزمايشگاه
اندازه گیری همه ی ویتامین ها توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 08:00 16:30
یکشنبه 08:00 16:30
دوشنبه 08:00 16:30
سه شنبه 08:00 16:30
چهارشنبه 08:00 16:30
پنجشنبه 08:00 12:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فاطمه میرزائی کارشناس ارشد 03832261817
سحر خاکسارحقانی کارشناس ارشد 03832261817