دستگاه سنجش گاز دودکش 

تاریخ بروز رسانی : 1399/09/07

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :03832261817
عنوان دستگاه :Exhaust Gas Analyzer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
CO ppm 1
NO ppm 1
NO2 ppm 0.1
NOX ppm 0.1
SO2 ppm 1
H2S ppm 0.1
O2 درصد 0.01
CO2 درصد 0.01

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری گاز دودکش توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 16:30
یکشنبه 8:00 16:30
دوشنبه 8:00 16:30
سه شنبه 8:00 16:30
چهارشنبه 8:00 16:30
پنجشنبه 8:00 12:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
یعقوب کمالی كارشناس 03832261817