دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و تخلخل

تاریخ بروز رسانی : 1400/10/14

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :مكانيكي , فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه , بيولوژيك
شماره تماس آزمایشگاه :09302005766.....02126602467
عنوان دستگاه :Brunauer-Emmett-Teller Surface Area & Porosity Analyzer
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :نمونه های مایع قابل آنالیز نمی باشد
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری شعاع حفره nm 0.001
اندازه گیری حجم حفره مترمكعب بر گرم 0.001
اندازه گیری مساحت سطح ویژه مترمربع بر گرم 0.001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
ارایه ایزوترم جذب و واجذب ( 50نقطه ای)-اندازه گیری مساحت سطح ویژه و تعیین حجم و شعاع حفرات با استفاده از متدهای-BET-BJH-Langmuir-tplot-MPو... توسط آزمايشگاه 2600000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 10:00 18:00
یکشنبه 10:00 18:00
دوشنبه 10:00 18:00
دوشنبه 10:00 18:00
چهارشنبه 10:00 18:00
پنجشنبه 10:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : دستگاه گاززدایی, ترازو, آون
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
شمیم صمدیان دکتری 09302005766.....02126602467