طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

تاریخ بروز رسانی : 1396/09/28

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :سایر
شماره تماس آزمایشگاه :(021)44787903-(021)44787921
عنوان دستگاه :Fourier Transform Infrared Spectrometer
زمینه های کاربردی :ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:دستگاه مجهز به سل ATR میباشد.

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
پایه پلیمری درصد 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین پایه پلیمری لاستیک و پلاستیک توسط آزمايشگاه 1350000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 9:00 14:00
یکشنبه 9:00 14:00
دوشنبه 9:00 14:00
سه شنبه 9:00 14:00
چهارشنبه 9:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سپیده غفاری طالشی كارشناس (021)44787903-(021)44787921