دستگاه آزمون جهندگی

تاریخ بروز رسانی : 1396/09/28

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :سایر
شماره تماس آزمایشگاه :(021)44787903-(021)44787921
عنوان دستگاه :Resilience Tester
زمینه های کاربردی :ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
درصد جهندگی درصد 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری میزان جهندگی توسط آزمايشگاه 300000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 9:00 15:00
یکشنبه 9:00 15:00
دوشنبه 9:00 15:00
سه شنبه 9:00 15:00
چهارشنبه 9:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سپیده غفاری طالشی كارشناس (021)44787903-(021)44787921