دستگاه اندازه گیری گرانروی مونی

تاریخ بروز رسانی : 1396/09/28

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :سایر
شماره تماس آزمایشگاه :(021)44787903-(021)44787921
عنوان دستگاه :Mooney Viscometer
زمینه های کاربردی :ساير
محدودیت های دستگاه :فقط برای لاستیک ها
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ویسکوزیته psi 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری ویسکوزیته لاستیک توسط آزمايشگاه 200000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 9:00 15:00
یکشنبه 9:00 15:00
دوشنبه 9:00 15:00
سه شنبه 9:00 15:00
چهارشنبه 9:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سپیده غفاری طالشی كارشناس (021)44787903-(021)44787921