دستگاه آزمون مانایی فشار

تاریخ بروز رسانی : 1396/10/04

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :021-46076447
عنوان دستگاه :Constant Deflection Compression Tester
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:مانایی فشاری لاستیک ها در دمای 40- تا دمای 150 درجه سانتیگراد

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
مانایی فشاری الاستومرها لاستیک رابر درصد 2

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
مانایی فشاری لاستیک ها الاستومرها رابرها لاستیک ها توسط آزمايشگاه
compression set of elastomers or rubbers توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 16:00
یکشنبه 8:00 16:00
دوشنبه 8:00 16:00
سه شنبه 8:00 16:00
چهارشنبه 8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
شراره سادات اسلامی كارشناس 021-46076447