طیف سنج جذب اتمی

تاریخ بروز رسانی : 1394/06/15

خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :034-42306860 - 034-42333543-4
عنوان دستگاه :Atomic Absorption Spectrometer
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نمونه های بیولوژیک و شیمیایی حاوی یون های فلزی ppm -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری با دستگاه جدب اتمی( شعله) و آماده سازی توسط آزمايشگاه
اندازه گیری با دستگاه جدب اتمی( سیستم هایدراید) توسط آزمايشگاه
اندازه گیری با دستگاه جذب اتمی( کوره گرافیتی) توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:30 16:00
یکشنبه 7:30 16:00
دوشنبه 7:30 16:00
سه شنبه 7:30 16:00
چهارشنبه 7:30 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : کوره گرافیتی, سیستم هایدراید
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
اصغر عسکرپورکبیر كارشناس 034-42306860 - 034-42333543-4
جواد یاراحمدی كارشناس 034-42306860 - 034-42333543-4