دستگاه سنجش نرخ جریان مذاب

تاریخ بروز رسانی : 1396/10/07

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :021-46076447
عنوان دستگاه :Melt Flow Index Tester
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :دما تا 450 درجه سانتی گراد
توضیحات:شاخص جریان مذاب اندیس جریان مذاب MFI MFR FRR MFRR melt density

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
نرخ جریان جرمی مذاب g/min 2%

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
1. اندازه گیری نرخ جریان جرمی مذاب، 2.اندازه گیری نرخ جریان حجمی مذاب، 3.تعیین چگالی مذاب ترموپلاستیک ها شاخص جریان مذاب اندیس جریان مذاب MFI MFR FRR MFRR melt density توسط آزمايشگاه
شاخص جریان مذاب اندیس جریان مذاب MFI MFR FRR MFRR melt density توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 16:00
یکشنبه 8:00 16:00
دوشنبه 8:00 16:00
سه شنبه 8:00 16:00
چهارشنبه 8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
شراره سادات اسلامی كارشناس 021-46076447