هات پلیت و همزن مغناطیسی

تاریخ بروز رسانی : 1396/10/04

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :021-46076447
عنوان دستگاه :Magnetic Hotplate Stirrer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :محدوده کنترل دما: 450 - 20 درجه سانتی گراد
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
دمای ژل شدن رزین یا پوشش ------ 1 درجه
زمان ژل شدن رزین یا پوشش ------ ُثانیه
gel time of resin ------ sec
gel temperature of resin ------ 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
زمان لازم برای ژل شدن رزین را اندازه گیری می کند توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 16:00
یکشنبه 8:00 16:00
دوشنبه 8:00 16:00
سه شنبه 8:00 16:00
چهارشنبه 8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
سارا یوسفی کارشناس ارشد 021-46076447