هود لامینار

تاریخ بروز رسانی : 1401/09/26

شماره تماس آزمایشگاه :026-34764050
عنوان دستگاه :Laminar Flow Hood
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
محیط استریل کشت میکرو ارگانیسم ها توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 16:00
یکشنبه 8:00 16:00
دوشنبه 8:00 16:00
سه شنبه 8:00 16:00
چهارشنبه 8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
علی طبسی كارشناس 026-34764050
ندا مهرآور مربی 026-34764050
محمدتقی رئیسی كارشناس 026-34764050
هجران یوسفی کارشناس ارشد 026-34764050