کروماتوگراف گازی-طیف سنج جرمی 

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه‌ها
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :03538251358 
عنوان دستگاه :Gas Chromatograph-Mass Spectrometer 
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
هیدروکربنهای نفتی درصد -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری هیدروکربنهای نفتی توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:00 14:30
یکشنبه 7:00 14:30
دوشنبه 7:00 14:30
سه شنبه 7:00 14:30
چهارشنبه 7:00 14:30
پنجشنبه 7:00 13:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
محبوبه ابوالحسنی سورکی كارشناس 03538251358