دستگاه اندازه گیری تنش پسماند ﺑﻪ روش ﭘﺮاش اﺷﻌﻪ ایکس

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :مكانيكي
شماره تماس آزمایشگاه :09130591765
عنوان دستگاه :X-ray Residual Stress Analyzer
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه
محدودیت های دستگاه :حداکثر قطر نمونه باید کمتر از 30mm باشد.
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تنش باقیمانده Residual Stress MPa 0.01 MPa

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری تنش باقیمانده با استفاده از پراش پرتو ایکس توسط آزمايشگاه 2000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 16:00
یکشنبه 8:00 16:00
دوشنبه 8:00 16:00
سه شنبه 8:00 16:00
چهارشنبه 8:00 16:00
پنجشنبه 9:00 13:00 با تعیین وقت قبلی
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
شهره جانقربان کارشناس ارشد 09130591765