دستگاه سنجشگر بافت کریستالوگرافی

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه
شماره تماس آزمایشگاه :09130591765
عنوان دستگاه :Crystallographic Texture Analyzer
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه , كشاورزي
محدودیت های دستگاه :حداکثر قطر نمونه باید کمتر از 30 میلیمتر باشد.
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
بافت کریستالوگرافی شدت (Count/sec) 0.01 درجه

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری بافت کریستالی نمونه های بلوری فلزی و غیرفلزی توسط آزمايشگاه 2000000
اندازه گیری بافت کریستالی نمونه های بلوری فلزی و غیرفلزی توسط آزمايشگاه 5000000
اندازه گیری بافت کریستالی یک صفحه اضافی توسط آزمايشگاه 1500000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 16:00
یکشنبه 8:00 16:00
دوشنبه 8:00 16:00
سه شنبه 8:00 16:00
چهارشنبه 8:00 16:00
پنجشنبه 9:00 13:00 با تعیین وقت قبلی
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
شهره جانقربان کارشناس ارشد 09130591765