طیف سنج پراش پرتو ایکس

تاریخ بروز رسانی : 1396/07/03

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , شيميايي , ساختار
شماره تماس آزمایشگاه :09130591765
عنوان دستگاه :X-Ray Diffraction Spectrometer 
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
پراش پرتو ایکس شدت (Count/sec) 0.01 درجه

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
پراش پرتو ایکس توسط آزمايشگاه 500000
پراش پرتو ایکس همراه با فاز یابی کیفی توسط آزمايشگاه 700000
پراش پرتو ایکس همراه با فازیابی کیفی و کمی توسط آزمايشگاه 1100000
پراش پرتو ایکس سریع توسط آزمايشگاه 300000
آزمون لایه نازک Thin film توسط آزمايشگاه 500000
آزمون زاویه پایین توسط آزمايشگاه 300000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 16:00
یکشنبه 8:00 16:00
دوشنبه 8:00 16:00
سه شنبه 8:00 16:00
چهارشنبه 8:00 16:00
پنجشنبه 9:00 13:00 با تعیین وقت قبلی
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
شهره جانقربان کارشناس ارشد 09130591765