دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

تاریخ بروز رسانی : 1400/02/12

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :مكانيكي , فيزيكي , شيميايي , ساختار , اندازه , بيولوژيك , سایر
شماره تماس آزمایشگاه :09133086748-44484785-44439331
عنوان دستگاه :Transmission Electron Microscope 
زمینه های کاربردی :مهندسي , پزشكي , علوم پايه , كشاورزي , بيوتكنولوژي , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:TEM 100kV

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ذرات و نانوساختارها nm 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تصویرگیری و SAD, DF,BF توسط آزمايشگاه 3000000
تصویرگیری و SAD, DF,BF توسط آزمايشگاه 1000000
نمونه سازی توسط آزمايشگاه 400000
رپلیکا توسط آزمايشگاه 1200000
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
علیرضا چرختاب مقدم كارشناس 09133086748-44484785-44439331