طیف سنج مرئی فرابنفش

تاریخ بروز رسانی : 1401/01/17

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :02144862778
عنوان دستگاه :Ultraviolet Visible Spectrometer
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
طیف جذبی nm --

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
آنالیز UV-VIS در محدوده 190 تا 1100 نانومتر توسط آزمايشگاه 1000000
تعیین غلظت نمونه مجهول به همراه محلول سازی و رسم نمودار کالیبراسیون با ۵ غلظت مختلف بر اساس لاندای ماکزیمم توسط آزمايشگاه 2000000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:30 18:00
یکشنبه 8:30 18:00
دوشنبه 8:30 18:00
سه شنبه 8:30 18:00
چهارشنبه 8:30 18:00
پنجشنبه 8:30 17:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
زهره اتحادی كارشناس 02144862778
حسینعلی قنبری كارشناس 02144862778