نورسنج شعله‌ای 

تاریخ بروز رسانی : 1396/10/02

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه ها
خاصیت قابل اندازه گیری :سایر
شماره تماس آزمایشگاه :04131966209
عنوان دستگاه :Flame Photometer 
زمینه های کاربردی :علوم پايه
محدودیت های دستگاه :نیاز به کپسول گاز بعنوان سوخت و ایمنی پایین
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری عناصر سدیم و پتاسیم در نمونه ها ------ -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری عناصر سدیم و پتاسیم توسط آزمايشگاه 8000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 14:00
یکشنبه 8:00 14:00
دوشنبه 8:00 14:00
سه شنبه 8:00 14:00
چهارشنبه 8:00 14:00
پنجشنبه 8:00 14:00
جمعه 8:00 14:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : کپسول گاز و کمپرسور هوا
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
حسن محمدیان كارشناس 04131966209