دستگاه پلاسمای جفت شده القایی

تاریخ بروز رسانی : 1396/07/27

آزمایشگاه مربوطه :مجموعه آزمایشگاه‌ها
خاصیت قابل اندازه گیری :
شماره تماس آزمایشگاه :03538251358 
عنوان دستگاه :Inductively Coupled Plasma
زمینه های کاربردی :علوم پايه , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
اندازه گیری فلزات نمونه های جامد و مایع ppm-ppb 0.0001

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
تعیین غلظت فلزات سنگین در نمونه جامد توسط آزمايشگاه 490000
تعیین غلظت فلزات سنگین در نمونه مایع توسط آزمايشگاه 300000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 7:00 14:30
یکشنبه 7:00 14:30
دوشنبه 7:00 14:30
سه شنبه 7:00 13:30
چهارشنبه 7:00 14:30
پنجشنبه 7:00 14:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي