دستگاه میکروسکوپ الکترونی عبوری 

تاریخ بروز رسانی : 1397/10/12

خاصیت قابل اندازه گیری :ساختار , اندازه
شماره تماس آزمایشگاه :02161114078
عنوان دستگاه :Transmission Electron Microscope 
زمینه های کاربردی :
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:FE-HR Field emission EFTEM with energy filter of corrected OMEGA type

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
ساختار ميكرون تا چند نانو 0.3 nm

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
مشاهده ریز ساختار توسط آزمايشگاه
آماده سازی نمونه جهت مشاهده ساختار توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 9:30 17:30
یکشنبه 9:30 17:30
دوشنبه 9:30 17:30
سه شنبه 9:30 17:30
چهارشنبه 9:30 17:30
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
حسن شیرازی پژوهشيار 02161114078