طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

تاریخ بروز رسانی : 1401/01/17

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي , سایر
شماره تماس آزمایشگاه :02144862778
عنوان دستگاه :Fourier Transform Infrared Spectrometer
زمینه های کاربردی :مهندسي , علوم پايه , ساير
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
شناسایی ترکیبات cm^-1 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
FTIR-ATR توسط آزمايشگاه 1500000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:30 17:00
یکشنبه 8:30 17:00
دوشنبه 8:30 17:00
سه شنبه 8:30 17:00
چهارشنبه 8:30 17:00
پنجشنبه 8:30 17:00
تجهیزات جانبی این دستگاه : ATR
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
زهره اتحادی كارشناس 02144862778
حسینعلی قنبری كارشناس 02144862778