خوانشگر الایزا

تاریخ بروز رسانی : 1401/04/01

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
خاصیت قابل اندازه گیری :فيزيكي , شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :44787720-40
عنوان دستگاه :Elisa Reader 
زمینه های کاربردی :پزشكي , بيوتكنولوژي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
جذب ------ -

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
جذب در طول موج های 405و450و590و650nm توسط آزمايشگاه

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 16:00
یکشنبه 8:00 16:00
دوشنبه 8:00 16:00
سه شنبه 8:00 16:00
چهارشنبه 8:00 16:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : ساير

متخصصین دستگاه

نام و نام حانوادگی مرتبه علمی شماره تماس
فاطمه مشکینی كارشناس 44787720-40