طیف سنج جذب اتمی

تاریخ بروز رسانی : 1396/10/18

آزمایشگاه مربوطه :آزمایشگاه مرکزی
سازمان مربوطه :دانشگاه لرستان
خاصیت قابل اندازه گیری :شيميايي
شماره تماس آزمایشگاه :066-33120665
عنوان دستگاه :Atomic Absorption Spectrometer
زمینه های کاربردی :پزشكي , علوم پايه , كشاورزي
محدودیت های دستگاه :
توضیحات:

مورد قابل اندازه گیری با دستگاه

مورد اندازه گیری شده واحد اندازه گیری دقت اندازه گیری
تعیین غلظت عناصر مختلف در محلول ppm-ppb 1

خدمات قابل ارایه با این دستگاه

شرح خدمات نحوه ارایه خدمات هزینه خدمات (ریال)
اندازه گیری غلظت عناصر در محدوده ppm با استفاده از سیستم شعله توسط آزمايشگاه 150000
اندازه گیری غلظت عناصر در محدوده ppb با استفاده از سیستم کوره گرافیتی توسط آزمايشگاه 190000
اندازه گیری غلظت عناصر سمی مانند ارسنیک و جیوه با استفاده از سیستم VGA توسط آزمايشگاه 210000

زمان سرویس دهی با این دستگاه

روز ساعت شروع ساعت پایان توضیحات
شنبه 8:00 15:00
یکشنبه 8:00 15:00
دوشنبه 8:00 15:00
سه شنبه 8:00 15:00
چهارشنبه 8:00 15:00
تجهیزات جانبی این دستگاه :
آخرین وضعیت دستگاه : آماده سرويس دهي