کارگروه تخصصی آنالیز عنصری

دبیر :  روح‌الله کاشانکی
پست الکترونیکی :  analysis@nanolab.ir
آیین نامه های کارگروه :  دریافت فایل

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
روح اله کاشانکی پژوهشگاه مواد و انرژی 9-02636280040
فرزانه رسول زاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
فاطمه توسن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
مریم آذرمه وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور 026-92108361-71
عفت رضایی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور 026-92108361-71
اسماء زیادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز دانشکده داروسازی 06133337455
مریم معافی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف 66031914- 66024544- 66005937
تهمینه ذاتی مصلحتی وزارت نیرو موسسه تحقیقات آب 77000900-77000908
نرگس یوسفی لیمایی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 22942483- 22944184- 22931235
آناهیتا شریعت وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
مریم تیموری وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
سولماز رسولی پور وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 48255366
الهه ابوالحسنی دولابی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
مژگان السادات شوشتریان وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
محمد نوروزی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت واحد پردیس غرب 083-38358077
محمود رفیعی شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر 03538251358 
وحید پناهی آذر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
مهدی داوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 56276609
بیتا جمالی نیک پژوهشگاه مواد و انرژی 9-02636280040
مریم علیزاده پژوهشگاه مواد و انرژی 9-02636280040
لاله باغ شیرین دانشگاه شهید چمران اهواز 33331098-061
محمد بابایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان فضایی ایران پژوهشکده مهندسی 66282279 و66282070 داخلی 2446
مریم زیادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز دانشکده داروسازی 06133337455
مرجان شاهمیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان فضایی ایران پژوهشکده مهندسی 66282279 و66282070 داخلی 2446
محمدامین فرهمندنژاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان فضایی ایران پژوهشکده مهندسی 66282279 و66282070 داخلی 2446
فریده باتقوا شرکت ها گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی 22880082-6
لاله رضازاده دانشگاه شهید باهنر کرمان 03433257511
محبوبه لسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان 03433257511
اعظم نارویی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز زاهدان 05433410206
الهام ملک محمدی دانشگاه علم و صنعت ایران 77209039
سید مهدی رضوی شرکت ها شرکت لعاب مشهد موسسه تحقیقاتی پرطاووس 051-35420731
فاطمه دیرکوند دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 06136522436
فرشته رحیمی سایر مراکز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 02166736584
سمیه کاظمی دهقی سایر مراکز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 02166736584
سهیلا محبعلی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 48255124
فرنوش قائم مقامی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
نیلوفر خرندی شرکت ها شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس 312-88044300
راضیه دوست محمدی دانشگاه سیستان و بلوچستان 05433452338
شهره هوشمند راد دانشگاه اصفهان 03137932900
الهام طلائی دانشگاه فردوسی مشهد 05138804394
مینو برزکار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 06133337455
فاطمه کیانی قلعه سردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 06133337455
مرضیه احمدی دانشگاه صنعتی شریف 02166166246
اعظم کاووسی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
داریوش میرزایی دانشگاه لرستان 06633120092
حسام دانشیار پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
فرشته فرجی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
سمیراء صفرعلی نجار دانشگاه شهید چمران اهواز 33331098-061
فرنوش فریدبد دانشگاه تهران 021-61113300
زهرا فدایی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه 08334274613
فاطمه شاه رضایی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه 08334274613
برزین صفرکوپایه دانشگاه تهران 021-61113300

کارگاه های آموزشی

عنوان کارگاه تاریخ
کارگاه آموزشی ICP-OES 1391/08/09