کارگروه تخصصی آنالیز عنصری

دبیر :  روح‌الله کاشانکی
پست الکترونیکی :  analysis@nanolab.ir
آیین نامه های کارگروه :  دریافت فایل

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
روح اله کاشانکی پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280056
فرزانه رسول زاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
فاطمه توسن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
عفت رضایی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور 026-92108361-71
مریم معافی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف 66031914- 66024544- 66005937
آناهیتا شریعت وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
مریم تیموری وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
الهه ابوالحسنی دولابی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
مژگان السادات شوشتریان وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
محمد نوروزی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت واحد پردیس غرب 083-38358077
وحید پناهی آذر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
مهدی داوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 021-56276609
بیتا جمالی نیک پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280056
محمدامین فرهمندنژاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی 66282279 و 66282070
فریده باتقوا شرکت ها گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی 021-22880081-6
لاله رضازاده دانشگاه شهید باهنر کرمان 034-33257511
محبوبه لسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان 034-33257511
افسون نارویی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز زاهدان 054-33410206
الهام ملک محمدی دانشگاه علم و صنعت ایران 021-77209039
فاطمه دیرکوند مقدم دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 061-36522436
فرشته رحیمی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 021-66736584
سمیه کاظمی دهقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 021-66736584
فرنوش قائم مقامی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
نیلوفر خرندی شرکت ها شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس 88044300-312
راضیه دوست محمدی دانشگاه سیستان و بلوچستان 05433452338
شهره هوشمندراد دانشگاه اصفهان 031-37932900
الهام طلایی دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
مینو برزکار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 061-33337455
فاطمه کیانی قلعه سردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 061-33337455
مرضیه احمدی دانشگاه صنعتی شریف 021-66166246
اعظم کاوسی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
سمیراء صفرعلی نجار دانشگاه شهید چمران اهواز 061-33331098
فرنوش فریدبد دانشگاه تهران 021-61113300
زهرا فدایی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه 083-34274613
فاطمه شاه رضایی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه 083-34274613
محسن کشاورزی شرکت ها شرکت مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس 071-32274530
سارا پاک فطرت شرکت ها شرکت مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس 071-32274530
مسعود کازرانی نژاد شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر 03538251358 
مسلم اولادشنبه شرکت ها افروز شیمی لارک 076-33562048
اعظم برزگر بفرویی شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
علیرضا اکبرزاده مفرد شرکت ها شرکت خدماتی آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم- شعبه تهران 021-55503584-7
فاطمه ترحم شرکت ها شرکت خدماتی آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم- شعبه بندر امام 061-52282697
مائده اسدی شرکت ها شرکت خدماتی آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم- شعبه آمل 011-43198069
مسعود مختاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 013-33447058
میترا زمانی جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
رقیه عالی زاده ایسینی شرکت ها شرکت پویا شیمی بندرعباس 076-33344444
فرشته فرجی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
حسام دانشیار پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
الهام زمانی فراهانی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 021-44787055 & 48666
الهه خدیر دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
برزین صفرکوپایه دانشگاه تهران 021-61113300
حامد نظرپورفرد دانشگاه لرستان 066-33120665
حمید مددی دانشگاه شهید چمران اهواز 061-33331098
داریوش میرزایی دانشگاه لرستان 066-33120665
زهرا افروزنیا شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
ساناز رضوانی شرکت ها شرکت حسگر مواد صبا 021-66519666
شهناز قاسمی آقبلاغی دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
ضحی مشیدی وزارت نیرو موسسه تحقیقات آب 77000900-77000908
عوض وردی گوکلانی شرکت ها شرکت آلومینای ایران 058-32605720
فرزانه زمانی پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280056
فهیمه مرادی شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب 076-33352420-21
کبرا سادات هاشمی نسب زواره وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور 026-36208788
لاله باغ شیرین دانشگاه شهید چمران اهواز 061-33331098
محمد محمدعلی زاده درزی شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
مرضیه حریف شرکت ها شرکت پایانه محیط پاک 021-44022567
مریم خدایی شرکت ها شرکت حسگر مواد صبا 021-66519666
مهدیه بهاری شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
مهران وحدانی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی 66075202-66075201
مهرنوش گرایش نژاد پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
ناهید خرازی وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور 026-36208788
یوسفعلی قربانی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 48255444
علیرضا زابلی دانشگاه سیستان و بلوچستان 05433452338
عبدالرضا حیدری وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران 026-92108361-71
محمدهادی کرباسی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران 026-92108361-71
مجید امیری دانشگاه دامغان 02335220384
حمید رضا فولادیان دانشگاه دامغان 02335220384
شیوا انواری دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 7322 داخلی 8743
مهسا مبرز شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی 02146831570 تا 77 , 0216307
مرتضی میر شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی 02146831570 تا 77 , 0216307
معصومه رمضانی قرا دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده شیمی 021-77240517
مرضیه افشین رهنما پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
لیلا کاشی زنوزی وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
شهین شریفی شرکت ها شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان 021-65611580
پرستو حاجی زین العابدین دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 7322 داخلی 8743
مهسا ناظری کهگانی شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب 076-33352420-21
سپیده خلیلی شرکت ها شرکت آریا سلامت رازی 021-66460971
شیلا صفاییان شرکت ها شرکت آریا سلامت رازی 021-66460971
الهام میررضایی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز پژوهشهای کاربردی 32821000-026
آزاده پورسیاح وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
آزاده فیضی راد وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
بتول کوشا وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
پریا هاشمی شرکت ها شرکت خدماتی آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم- شعبه تهران 021-55503584-7
رضوان احدی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
رقیه جان شکن وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
سمیه حنیفه سامانی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
سهیلا قهرمانی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست 48255122 -021
سید محمدرضا شجاع وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست 48255122 -021
شمیلا شهیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
مرضیه سعیدی شرکت ها شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس 88044300-312
محمد انوار دانشگاه محقق اردبیلی 045-31505334
سیدحسین کمالی دانشگاه محقق اردبیلی 045-31505334
فروغ کرمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) 071-32349411
هادی بهروج پیلی شرکت ها شرکت بهینه آزمای کیش 07644420780
فرشاد خزایی دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
زهرا بایرامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران پژوهشکده علوم دارویی 02166482704
فاطمه طارمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 021-44787055 & 48666
سیدمحمد عابدی راد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 011-33687367

کارگاه های آموزشی

عنوان کارگاه تاریخ
کارگاه آموزشی ICP-OES 1391/08/09