کارگروه تخصصی آنالیز عنصری

دبیر :  روح‌الله کاشانکی
پست الکترونیکی :  analysis@nanolab.ir
آیین نامه های کارگروه :  دریافت فایل

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
روح اله کاشانکی پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280056
فرزانه رسول زاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
عفت رضایی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور 026-34762273-6
مریم معافی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف 66031914- 66024544- 66005937
آناهیتا شریعت وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
مریم تیموری وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
الهه ابوالحسنی دولابی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
مژگان السادات شوشتریان وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
محمد نوروزی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت مرکز پژوهش و توسعه فناوری های نفت کرمانشاه 083-38358077
وحید پناهی آذر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
مهدی داوری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 021-56276609
بیتا جمالی نیک پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280056
محمدامین فرهمندنژاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی 66282279 66282273
فریده باتقوا شرکت ها پژوهشکده کیمیازی 021-22880081-6
لاله رضازاده دانشگاه شهید باهنر کرمان 034-33257511
محبوبه لسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان 034-33257511
افسون نارویی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز زاهدان 054-33410206
الهام ملک محمدی دانشگاه علم و صنعت ایران 021-77209039
فاطمه دیرکوند مقدم دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 061-36522436
فرشته رحیمی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 021-66736584
سمیه کاظمی دهقی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 021-66736584
فرنوش قائم مقامی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
نیلوفر خرندی شرکت ها شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس 88044300-312
راضیه دوست محمدی دانشگاه سیستان و بلوچستان 05433452338
شهره هوشمندراد دانشگاه اصفهان 031-37932900
الهام طلایی دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
مینو برزکار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 061-33337455
فاطمه کیانی قلعه سردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 061-33337455
مرضیه احمدی دانشگاه صنعتی شریف 021-66166246
اعظم کاوسی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
سمیراء صفرعلی نجار دانشگاه شهید چمران اهواز 061-33331098
فرنوش فریدبد دانشگاه تهران 021-61113300
زهراا فدایی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه 083-34274613
فاطمه شاه رضایی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه 083-34274613
محسن کشاورزی شرکت ها شرکت مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس 071-32274530
سارا پاک فطرت شرکت ها شرکت مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس 071-32274530
مسعود کازرانی نژاد شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر 03538251358 
مسلم اولادشنبه شرکت ها شرکت افروز شیمی لارک 076-33562048
اعظم برزگر بفرویی شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
علیرضا اکبرزاده مفرد شرکت ها شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم 021-55503584-7
فاطمه ترحم شرکت ها شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم 061-52282697
مائده اسدی شرکت ها شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم 011-43198069
مسعود مختاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 013-33447058
میترا زمانی جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
رقیه عالی زاده ایسینی شرکت ها شرکت پویا شیمی بندرعباس 076-33344444
فرشته فرجی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
حسام دانشیار پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
الهام زمانی فراهانی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 021-44787000 & 48666
الهه خدیر دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
برزین صفرکوپایه دانشگاه تهران 021-61113300
حامد نظرپورفرد دانشگاه لرستان 066-33120665
حمید مددی دانشگاه شهید چمران اهواز 061-33331098
عبدالرحمان سواری دانشگاه لرستان 066-33120665
زهرا افروزنیا شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
شهناز قاسمی آقبلاغی دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
ضحی مشیدی وزارت نیرو موسسه تحقیقات آب 77000900-77000908
عوض وردی گوکلانی شرکت ها شرکت آلومینای ایران 058-32605720
فرزانه زمانی پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280056
فهیمه مرادی شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب 076-33352420-21
کبرا سادات هاشمی نسب زواره وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور 026-36208788
لاله باغ شیرین دانشگاه شهید چمران اهواز 061-33331098
محمد محمدعلی زاده درزی شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
مرضیه حریف شرکت ها شرکت پایانه محیط پاک 021-44025812
مهدیه بهاری شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
مهران وحدانی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی 66075202-66075201
مهرنوش گرایش نژاد پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
ناهید خرازی وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور 026-36208788
یوسفعلی قربانی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 48255444
علیرضا زابلی دانشگاه سیستان و بلوچستان 05433452338
عبدالرضا حیدری وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران 026-34762273-6
محمدهادی کرباسی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران 026-34762273-6
مجید امیری دانشگاه دامغان 02335220384
حمید رضا فولادیان دانشگاه دامغان 02335220384
شیوا انواری دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 7322 داخلی 8743
مهسا مبرز شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی 02146831570 تا 77 , 0216307
مرتضی میر شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی 02146831570 تا 77 , 0216307
معصومه رمضانی قرا دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده شیمی 02177240572
مرضیه افشین رهنما پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
لیلا کاشی زنوزی وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
شهین شریفی شرکت ها شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان 021-65611580
پرستو حاجی زین العابدین دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 7322 داخلی 8743
شیلا صفاییان شرکت ها شرکت آریا سلامت رازی 021-66460971
آزاده پورسیاح وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
آزاده فیضی راد وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
بتول کوشا وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
پریا هاشمی شرکت ها شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم 021-55503584-7
رضوان احدی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
رقیه جان شکن وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
سمیه حنیفه سامانی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
سهیلا قهرمانی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست 48255122 -021
سید محمدرضا شجاع وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست 48255122 -021
شمیلا شهیدی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
مرضیه سعیدی شرکت ها شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس 88044300-312
محمد انوار دانشگاه محقق اردبیلی 045-31505334
سیدحسین کمالی دانشگاه محقق اردبیلی 045-31505334
فروغ کرمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) 071-32349411
هادی بهروج پیلی شرکت ها شرکت بهینه آزمای کیش 07644420780
فرشاد خزایی دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
زهرا بایرامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران پژوهشکده علوم دارویی 02166482704
فاطمه طارمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 021-44787000 & 48666
سیدمحمد عابدی راد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 011-33687367
نعیمه زری وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز پژوهشهای کاربردی 32821000-026
سهیلا نیلویل وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز پژوهشهای کاربردی 32821000-026
مریم احمدی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز پژوهشهای کاربردی 32821000-026
مریم علیجانی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز پژوهشهای کاربردی 32821000-026
سمیه ویسه وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز پژوهشهای کاربردی 32821000-026
شبنم نجفی اصلی پاشاکی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز پژوهشهای کاربردی 32821000-026
امیر شفیعی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز پژوهشهای کاربردی 32821000-026
یگانه احمدزاده تبریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز پژوهشهای کاربردی 32821000-026
ندا شاه محمدی نژاد وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز پژوهشهای کاربردی 32821000-026
سپیده کمالزاده وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز پژوهشهای کاربردی 32821000-026
کیان فخرمقدم وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز پژوهشهای کاربردی 32821000-026
مهدی طهماسبی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز پژوهشهای کاربردی 32821000-026
محمد پرستگاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 031-33871976
مائده فولادگر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 031-33871976
الهام مفرح دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی شیمی 64543170
طاهره دوست محمدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی شیمی 64543170
طاهره خزلی دانشگاه ایلام 0859241231
نگار صادقی نژاد دانشگاه ایلام 0859241231
سید مصطفی میرشاه ولد دانشگاه ملایر 08132355414
مریم بیات جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
عفت شمس الدینی جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
رباب نظرپور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی 041-33364038
مینو رستگار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 017132440247
عمار مریم آبادی شرکت ها شرکت شاخه زیتون لیان 07733343423
سودابه حسنی کوچکی شرکت ها شرکت کیمیا پژوه البرز 03832261817
المیرا جوکار شرکت ها شرکت کیمیا پژوه البرز 03832261817
فرهاد فارغی شرکت ها شرکت نمونه آزمای ماد 02166037477
سحر محمودی شرکت ها شرکت نمونه آزمای ماد 02166037477
سحر درواه گرگیج شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
بهاره مظفری شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
الهه ابازری شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
معظمه شهیدی شرکت ها شرکت خدمات فنی و مهندسی پارس لیان اروند 02156713550
مسلم مشایخی شرکت ها شرکت خدمات فنی و مهندسی پارس لیان اروند 02156713550
علیرضا عزیزی شرکت ها شرکت خدمات فنی و مهندسی پارس لیان اروند 02156713550
بهناز محمودی شرکت ها شرکت آریا سلامت رازی 021-66460971
مهسا دانشمند شرکت ها آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی کوثر 66923141
مریم مظفری شرکت ها آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی کوثر 66923141
فرزانه الماسیان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی 66282279 66282273
علی عربی منفرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) 071-32349411
امراله هادی شرکت ها شرکت آلومینای ایران 058-32605720
مهدی اسحاقی شرکت ها شرکت آلومینای ایران 058-32605720
زهرا خدابخشی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 051-35425317
مرضیه شکوهیان شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب 076-33352420-21
طاهره محمودی دانشگاه تهران دانشکده علوم و فنون نوین 88497241
میثاق اله داد شرکت ها بنیاد علوم کاربردی رازی 021-46841121
زهرا طهماسبی شرکت ها بنیاد علوم کاربردی رازی 021-46841121
حمید احمدی شرکت ها شرکت کیمیا پژوه البرز 03832261817
ژاله ضرب حدادی آذری وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز تبریز 041-33302523 داخلی 242
منیژه نقوی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز تبریز 041-33302523 داخلی 242
ناظمه تاری وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز تبریز 041-33302523 داخلی 242
عباس جعفری کاشی دانشگاه کاشان 03155912135
مرجان اصفهانی زاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
مسعود امامی شرکت ها شرکت آزما صنعت قائم 02144987506
سحرناز تاج بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز مشهد 051-38218146
هانیه شریفی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز مشهد 051-38218146
فهیمه پورشهسواری شرکت ها شرکت فنی مهندسی آزمون گستر بندر 07633679282
آرزو فریدونی شرکت ها شرکت فنی مهندسی آزمون گستر بندر 07633679282
سعیده یوسفی شرکت ها شرکت فنی مهندسی آزمون گستر بندر 07633679282