کارگروه تخصصی کروماتوگرافی

دبیر :  محمود نادری
پست الکترونیکی :  chromatography@nanolab.ir
آیین نامه های کارگروه :  دریافت فایل

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
محمود نادری وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
فاطمه دمرچلی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور 026-92108361-71
عادل قربانی قاضی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور 026-92108361-71
مجتبی تاران دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده علوم 08314274545
مینو خسرو شاهی دانشگاه الزهرا (س) دانشکده فیزیک شیمی گروه شیمی 02185692605-02185692610
علی پرج سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 021-56276609
مریم محمدیان امیری دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی گروه فیتوشیمی 29904048-29904044
مهدی میرزا وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
کامکار جایمند وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
سمیرا بیات موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 22942483- 22944184- 22931235
زهرا موسوی نیاز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز دانشکده داروسازی 061-33337455
مریم یوسفی جهاد دانشگاهی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا 22432020
حامد همیشه کار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
جعفر سلیمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
فرزانه رسول زاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
احمد باباپور مفرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز دانشکده داروسازی 061-33738380
زهرا بهراد وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
سمیه فکری قمی وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
محمد خدادادی دانشگاه اصفهان 031-37932900
سمیرا محنت فرسا وزارت نیرو موسسه تحقیقات آب 77000900-77000908
میترا بیات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
وحید حسین زاده اقدم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
محبوبه بنی فاطمی پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280040-9
کتایون کریمیان پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280040-9
خدیجه اشجعی شرکت ها گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی 22880082-6
کامبیز گیلانی جهاد دانشگاهی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا پژوهشکده نانوبیوتکنولوژی 22432020
فریده باتقوا شرکت ها گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی 22880082-6
مرضیه رضایی شرکت ها گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی 22880082-6
کامران عشقی شرکت ها شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس 88044300-312
روح الله یعقوبی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور 026-92108361-71
لاله رضازاده دانشگاه شهید باهنر کرمان 034-33257511
محبوبه لسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان 034-33257511
حمید قصاب‌زاده وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 48255077
مهدی اسفندیاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات نانوفناوری پزشکی 64121124
مهدا سلطان نژاد پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
نرگس محمدی دانشگاه الزهرا (س) دانشکده فیزیک شیمی گروه شیمی 02185692605-02185692610
یداله بالاور پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
زهره سادات فلسفی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 48255366
فاطمه قدمی جوجاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
بهار ابراهیم مقام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
منا مختارپور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
اصغر کنعانی دانشگاه تبریز 041-33393095
فاطمه دیرکوند دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 061-36522436
محبوبه ابوالحسنی سورکی شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر 03538251358 
اعظم حمله داری شرکت ها شرکت هورتاش آپادانا 031-42622189
خدیجه حاجی بابایی نجف آبادی شرکت ها شرکت هورتاش آپادانا 031-42622189
رویا علایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی 02122006221
علیرضا زابلی دانشگاه سیستان و بلوچستان 05433452338
زهرا آفرین آباده شرکت ها شرکت فناور اندیشه گستر کامیار 061-33343229
زهرا فدایی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه 083-34274613
لاله باغ شیرین دانشگاه شهید چمران اهواز 33331098-061
سهیلا صمدی دانشگاه تهران 021-61113300
محسن غلامی دانشگاه تهران 021-61113300
سمیرا عطایی پارک علم وفناوری استان همدان 081-38292330 و 081-38320618
سهیلا سادات فتح الهی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 021-44787055 & 48666
معصومه رمضانی قرا دانشگاه علم و صنعت ایران 021-77240517
فهیمه رسول زاده دانشگاه لرستان 066-33120092
فریبا نظری سرنجه دانشگاه لرستان 066-33120092
محمد جواد دیانت دانشگاه خلیج فارس 07731222078
سید جلال رضوی زاده دانشگاه صنعتی اصفهان 03133915313
مهدی زنقایی دانشگاه فردوسی مشهد 05138804049
الهام طلایی دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
سحر نوحی سایر مراکز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 021-66736584
لیلا قوشجویی شرکت ها شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس 88044300-312
مجید هاشمی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین ‏دستی نفت مرکز پژوهش و توسعه فناوری‌های نفت کرمانشاه 083-38358077
مهدی اعلایی شرکت ها شرکت مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس ۰۷۱-۳۲۲۷۴۵۳۰
سارا پاک فطرت شرکت ها شرکت مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس ۰۷۱-۳۲۲۷۴۵۳۰
زهرا ذوالفقاری شرکت ها شرکت مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس ۰۷۱-۳۲۲۷۴۵۳۰
مسلم اولادشنبه شرکت ها افروز شیمی لارک 076-33562048
احسان بخشنده شرکت ها شرکت تعاونی تولید رنگ و رزین الوان 021-88847444
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه فضایی ایران 66282279 و66282070 داخلی 2446
فهیمه حق پرست شرکت ها شرکت خدماتی آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم- شعبه آمل 011-43198069
زهرا مرادی شرکت ها شرکت خدماتی آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم- شعبه خرمشهر 061-53507684
مینا خلیلی فراشاه شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر 03538251358 
فرخنده سلیمی نژاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان فضایی ایران پژوهشکده ی مواد و انرژی اصفهان 031-33222431
محمد صادقی نیا شرکت ها شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو 88617182-3
محبوبه علوی دانا شرکت ها شرکت پایانه محیط پاک 021-44022567
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سازمان فضایی ایران پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی 66282279 و66282070 داخلی 2446
جواد فیضی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 051-35425330
فاطمه کیانی قلعه سردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 061-33337455
مهرنوش گرایش نژاد موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 22942483- 22944184- 22931235
مجید محمدی شرکت ها شرکت بهشت آئین 021-86018736
مریم محمودی شرکت ها گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی 22880082-6
راضیه عظیمی اترگله وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
مژگان حیدری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 061-33337455
فروزان ابراهیمی
سید محمد حنیف منافی
مسعود مختاری
نجمه یزدانفر
مهناز قمبریان
عاطفه امیدی
هادی اصفهانی
حامد فراجی
پرستو کریمی فر
نفیسه جهانداری
محمد محمدعلی زاده درزی
محدثه اران
راحله مرادی
اختر عزیزی
الیاس سلطانی
حمید مددی
سمیرا میهن پرست
شیدا طباخیان
شیوا محمدی
کبرا سادات هاشمی نسب زواره
مرضیه حریف
مینا عبدی زاده
هادی پرستار شهری
مهسا مبرز
مرتضی میر
محمد تقی جهانیان

کارگاه های آموزشی

عنوان کارگاه تاریخ
فناوری نانو در طیف‌نگاری مابع و طیف‌سنجی جرمی 1387/08/13
کارگاه آموزشی دستگاه کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی (GC-MS) 1384/12/29
معرفی دستگاه کروماتوگرافی 1388/07/09
گارکاه تخصصی کروماتوگرافی گازی 1391/09/09
دوره آموزش تخصصی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) 1392/11/01