کارگروه تخصصی کروماتوگرافی

دبیر :  محمود نادری
پست الکترونیکی :  chromatography@nanolab.ir
آیین نامه های کارگروه :  دریافت فایل

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
محمود نادری وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
عادل قربانی قاضی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور 026-92108361-71
مجتبی تاران دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده علوم 08314274545
مینو خسرو شاهی دانشگاه الزهرا (س) دانشکده فیزیک شیمی گروه شیمی 02185692605-02185692610
علی پرچ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 021-56276609
مریم محمدیان امیری دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی گروه فیتوشیمی 29904048-29904044
مهدی میرزا وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
کامکار جایمند وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
زهرا موسوی نیاز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز دانشکده داروسازی 061-33337455
مریم یوسفی جهاد دانشگاهی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا 22432020
حامد همیشه کار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
جعفر سلیمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
فرزانه رسول زاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
احمد باباپور مفرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز دانشکده داروسازی 061-33738380
زهرا بهراد وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
سمیه فکری قمی وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
محمد خدادادی دانشگاه اصفهان 031-37932900
سمیرا محنت فرسا وزارت نیرو موسسه تحقیقات آب 77000900-77000908
میترا بیات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
وحید حسین زاده اقدم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
محبوبه بنی فاطمی پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280040-9
خدیجه اشجعی شرکت ها گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی 22880082-6
کامبیز گیلانی جهاد دانشگاهی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا پژوهشکده نانوبیوتکنولوژی 22432020
فریده باتقوا شرکت ها گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی 22880082-6
مرضیه رضایی شرکت ها گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی 22880082-6
کامران عشقی شرکت ها شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس 88044300-312
روح الله یعقوبی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور 026-92108361-71
لاله رضازاده دانشگاه شهید باهنر کرمان 034-33257511
محبوبه لسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان 034-33257511
مهدی اسفندیاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات نانوفناوری پزشکی 64121124
مهدا سلطان نژاد پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
نرگس محمدی دانشگاه الزهرا (س) دانشکده فیزیک شیمی گروه شیمی 02185692605-02185692610
زهره سادات فلسفی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 48255366
فاطمه قدمی جوجاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
بهار ابراهیم مقام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
منا مختارپور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
اصغر کنعانی دانشگاه تبریز 041-33393095
فاطمه دیرکوند دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 061-36522436
محبوبه ابوالحسنی سورکی شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر 03538251358 
اعظم حمله داری شرکت ها شرکت هورتاش آپادانا 031-42622189
خدیجه حاجی بابایی نجف آبادی شرکت ها شرکت هورتاش آپادانا 031-42622189
رویا علایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی 02122006221
علیرضا زابلی دانشگاه سیستان و بلوچستان 05433452338
زهرا آفرین آباده شرکت ها شرکت فناور اندیشه گستر کامیار 061-33343229
زهرا فدایی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه 083-34274613
لاله باغ شیرین دانشگاه شهید چمران اهواز 33331098-061
سهیلا صمدی دانشگاه تهران 021-61113300
سمیرا عطایی پارک علم وفناوری استان همدان 081-38292330 و 081-38320618
سهیلا سادات فتح الهی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 021-44787055 & 48666
معصومه رمضانی قرا دانشگاه علم و صنعت ایران 021-77240517
فهیمه رسول زاده دانشگاه لرستان 066-33120665
فریبا نظری سرنجه دانشگاه لرستان 066-33120665
محمد جواد دیانت دانشگاه خلیج فارس 07731222078
سید جلال رضوی زاده دانشگاه صنعتی اصفهان 03133915313
مهدی زنقایی دانشگاه فردوسی مشهد 05138804049
الهام طلایی دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
سحر نوحی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 021-66736584
مجید هاشمی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین ‏دستی نفت مرکز پژوهش و توسعه فناوری‌های نفت کرمانشاه 083-38358077
مهدی اعلایی شرکت ها شرکت مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس ۰۷۱-۳۲۲۷۴۵۳۰
سارا پاک فطرت شرکت ها شرکت مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس ۰۷۱-۳۲۲۷۴۵۳۰
زهرا ذوالفقاری شرکت ها شرکت مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس ۰۷۱-۳۲۲۷۴۵۳۰
مسلم اولادشنبه شرکت ها افروز شیمی لارک 076-33562048
احسان بخشنده شرکت ها شرکت تعاونی تولید رنگ و رزین الوان 021-88847444
یسرا حسینی نسب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه فضایی ایران 66282279 و66282070 داخلی 2446
فهیمه حق پرست شرکت ها شرکت خدماتی آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم- شعبه آمل 011-43198069
زهرا مرادی شرکت ها شرکت خدماتی آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم- شعبه خرمشهر 061-53507684
مینا خلیلی فراشاه شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر 03538251358 
فرخنده سلیمی نژاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان فضایی ایران پژوهشکده ی مواد و انرژی اصفهان 031-33222431
محمد صادقی نیا شرکت ها شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو 88067465
وحید فرزانه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری سازمان فضایی ایران پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی 66282279 و66282070 داخلی 2446
جواد فیضی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 051-35425330
فاطمه کیانی قلعه سردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 061-33337455
مهرنوش گرایش نژاد موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 22942483- 22944184- 22931235
مجید محمدی شرکت ها شرکت بهشت آئین 021-86018736
مریم محمودی شرکت ها گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی 22880082-6
راضیه عظیمی اترگله وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
مژگان حیدری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 061-33337455
فروزان ابراهیمی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران 026-92108361-71
سید محمد حنیف منافی شرکت ها شرکت خدماتی آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم- شعبه تهران 021-55503584-7
مسعود مختاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 013-33447058
نجمه یزدانفر جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی 026-34764050
مهناز قمبریان جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی 026-34764050
عاطفه امیدی جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی 026-34764050
هادی اصفهانی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
حامد فراجی شرکت ها موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق 05132242396-05132231453
پرستو کریمی فر شرکت ها موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق 05132242396-05132231453
نفیسه جهانداری شرکت ها شرکت پویا شیمی بندرعباس 076-33344444
محمد محمدعلی زاده درزی شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
محدثه اران شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
راحله مرادی شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
اختر عزیزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 021-44787055 & 48666
الیاس سلطانی دانشگاه مراغه 041-37276068
حمید مددی دانشگاه شهید چمران اهواز 33331098-061
سمیرا میهن پرست شرکت ها شرکت کنترل کیفی تستا 05135424801-8
شیدا طباخیان وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور 026-36208788
شیوا محمدی دانشگاه مراغه 041-37276068
کبرا سادات هاشمی نسب زواره وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور 026-36208788
مرضیه حریف شرکت ها شرکت پایانه محیط پاک 021-44022567
مینا عبدی زاده پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
هادی پرستار شهری دانشگاه صنعتی شریف 021-66166246
مهسا مبرز شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی 02146831570 تا 77 , 0216307
مرتضی میر شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی 02146831570 تا 77 , 0216307
محمد تقی جهانیان شرکت ها شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان 021-65611580
الناز قائم فر شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب 076-33352420-21
مهناز نورالهی شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب 076-33352420-21
کبری شبانی شرکت ها شرکت خدماتی آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم- شعبه تهران 021-55503584-7
سیده سارا صادقی کلور موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 22942483- 22944184- 22931235
مهشید رحیمی فرد پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
هادی قنبرنژاد وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 48255366
رقیه حجی ‍ پورمشهدطرقی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
شیوا انواری دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 7322 داخلی 8743
پرستو حاجی زین العابدین دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 7322 داخلی 8743
سید علی میرمجیدی دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 7322 داخلی 8743
مرضیه احمدی دانشگاه صنعتی شریف 021-66166246
عاطفه السادات کاهه دانشگاه صنعتی شریف 021-66166246
مریم آجوری وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
زهرا دشت بزرگی شرکت ها شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس 88044300-312

کارگاه های آموزشی

عنوان کارگاه تاریخ
فناوری نانو در طیف‌نگاری مابع و طیف‌سنجی جرمی 1387/08/13
کارگاه آموزشی دستگاه کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی (GC-MS) 1384/12/29
معرفی دستگاه کروماتوگرافی 1388/07/09
گارکاه تخصصی کروماتوگرافی گازی 1391/09/09
دوره آموزش تخصصی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) 1392/11/01