کارگروه تخصصی کروماتوگرافی

دبیر :  محمود نادری
پست الکترونیکی :  chromatography@nanolab.ir
آیین نامه های کارگروه :  دریافت فایل

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
محمود نادری وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
هادی قنبرنژاد وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 48255366
فاطمه دمرچلی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور 026-92108361-71
فرهاد خلیلی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور 026-92108361-71
عادل قربانی قاضی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور 026-92108361-71
سهیلا سادات فتح الهی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 02144787055 & 48666
مجتبی تاران دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده علوم 08314274545
علیرضا مشعوف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان فضایی ایران پژوهشکده مهندسی 66282279 و66282070 داخلی 2446
مرجان معین فر دانشگاه شهید چمران اهواز 33331098-061
مینو خسروشاهی دانشگاه الزهرا (س) دانشکده فیزیک شیمی گروه شیمی 02185692605-02185692610
علی پرچ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 56276609
مریم محمدیان امیری دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی گروه فیتوشیمی 29904048-29904044
مهدی میرزا وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
کامکار جایمند وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
امیر سعید پاکدل موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 22942483- 22944184- 22931235
احسان بخشنده موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 22942483- 22944184- 22931235
سمیرا بیات موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 22942483- 22944184- 22931235
زهرا موسوی نیاز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز دانشکده داروسازی 06133337455
اسماء زیادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز دانشکده داروسازی 06133337455
مریم زیادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز دانشکده داروسازی 06133337455
مریم یوسفی جهاد دانشگاهی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا 22432020
حامد همیشه کار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
جعفر سلیمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
فرزانه رسول زاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
مجید هاشمی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت واحد پردیس غرب 083-38358077
احمد باباپور مفرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز دانشکده داروسازی 06113738380
زهرا بهراد وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
سمیه فکری قمی وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
الهام طلائی دانشگاه فردوسی مشهد 05138804394
محمد خدادادی دانشگاه اصفهان 03137932900
سمیرا محنت فرسا وزارت نیرو موسسه تحقیقات آب 77310482-77000908
میترا بیات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
وحید حسین زاده اقدم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
محبوبه بنی فاطمی پژوهشگاه مواد و انرژی 9-02636280040
کتایون کریمیان پژوهشگاه مواد و انرژی 9-02636280040
خدیجه اشجعی شرکت ها گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی 22880082-6
فاطمه عسگری وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
آذرمیدخت حسین نیا پژوهشگاه مواد و انرژی 9-02636280040
محمود کاظم زاد آسیابی پژوهشگاه مواد و انرژی 9-02636280040
کامبیز گیلانی جهاد دانشگاهی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا پژوهشکده نانوبیوتکنولوژی 22432020
فریده باتقوا شرکت ها گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی 22880082-6
مرضیه رضایی شرکت ها گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی 22880082-6
کامران عشقی شرکت ها شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس 312-88044300
روح الله یعقوبی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور 026-92108361-71
فرخنده سلیمی نژاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان فضایی ایران پژوهشکده مهندسی 66282279 و66282070 داخلی 2446
لاله رضازاده دانشگاه شهید باهنر کرمان 03433257511
محبوبه لسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان 03433257511
حمید قصاب‌زاده وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 48255077
مهدی اسفندیاری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات نانوفناوری پزشکی 64121124
مهدا سلطان نژاد پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
مهناز داودزاده غلامی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 22942483- 22944184- 22931235
نرگس محمدی دانشگاه الزهرا (س) دانشکده فیزیک شیمی گروه شیمی 02185692605-02185692610
یداله بالاور پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
مهران نصرت ابادی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز استهبان
مژگان حیدری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 06133337455
زهره سادات فلسفی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 48255366
فاطمه قدمی جوجاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
بهار ابراهیم مقام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
منا مختارپور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
نرگس یوسفی لیمایی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 22942483- 22944184- 22931235
زهرا بهرامی نیا موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 22942483- 22944184- 22931235
اصغر کنعانی دانشگاه تبریز 04133393095
فاطمه دیرکوند دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 06136522436
محبوبه ابوالحسنی سورکی شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر 03538251358 
اعظم حمله داری شرکت ها شرکت هورتاش آپادانا 03142622189
خدیجه حاجی بابایی نجف آبادی شرکت ها شرکت هورتاش آپادانا 03142622189
وحیده مهدوی وزارت جهاد کشاورزی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور 02122403012-16
رویا علایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی 02122006221
علیرضا زابلی دانشگاه سیستان و بلوچستان 05433452338
زهرا آفرین آباده شرکت ها شرکت فناور اندیشه گستر کامیار 06133343229

کارگاه های آموزشی

عنوان کارگاه تاریخ
فناوری نانو در طیف‌نگاری مابع و طیف‌سنجی جرمی 1387/08/13
کارگاه آموزشی دستگاه کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی (GC-MS) 1384/12/29
معرفی دستگاه کروماتوگرافی 1388/07/09
گارکاه تخصصی کروماتوگرافی گازی 1391/09/09
دوره آموزش تخصصی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) 1392/11/01