کارگروه تخصصی کروماتوگرافی

دبیر :  محمود نادری
پست الکترونیکی :  chromatography@nanolab.ir
آیین نامه های کارگروه :  دریافت فایل

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
محمود نادری وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
عادل قربانی قاضی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور 026-92108361-71
مجتبی تاران دانشگاه رازی کرمانشاه دانشکده علوم 08314274545
مینو خسرو شاهی دانشگاه الزهرا (س) دانشکده فیزیک شیمی گروه شیمی 02185692605-02185692610
علی پرچ سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران 021-56276609
مریم محمدیان امیری دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی گروه فیتوشیمی 021-22431783-22431599-29904044
مهدی میرزا وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
کامکار جایمند وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
مریم یوسفی جهاد دانشگاهی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا 22432020
حامد همیشه کار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
جعفر سلیمانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
فرزانه رسول زاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
زهرا بهراد وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
سمیه فکری قمی وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
سمیرا محنت فرسا وزارت نیرو موسسه تحقیقات آب 77000900-77000908
میترا بیات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
وحید حسین زاده اقدم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
محبوبه بنی فاطمی پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280056
خدیجه اشجعی شرکت ها گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی 021-22880081-6
کامبیز گیلانی جهاد دانشگاهی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا پژوهشکده نانوبیوتکنولوژی 22432020
فریده باتقوا شرکت ها گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی 021-22880081-6
مرضیه رضایی شرکت ها گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی 021-22880081-6
کامران عشقی شرکت ها شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس 88044300-312
روح الله یعقوبی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور 026-92108361-71
لاله رضازاده دانشگاه شهید باهنر کرمان 034-33257511
محبوبه لسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان 034-33257511
مهدا سلطان نژاد پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
نرگس محمدی دانشگاه الزهرا (س) دانشکده فیزیک شیمی گروه شیمی 02185692605-02185692610
زهره سادات فلسفی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 48255366
فاطمه قدمی جوجاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
بهار ابراهیم مقام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
منا مختارپور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
اصغر کنعانی دانشگاه تبریز 041-33393095
فاطمه دیرکوند مقدم دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان 061-36522436
محبوبه ابوالحسنی سورکی شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر 03538251358 
اعظم حمله داری شرکت ها شرکت هورتاش آپادانا 031-42622189
خدیجه حاجی بابایی نجف آبادی شرکت ها شرکت هورتاش آپادانا 031-42622189
رویا علایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران دانشکده داروسازی مرکز تحقیقات علوم دارویی 02122006221
علیرضا زابلی دانشگاه سیستان و بلوچستان 05433452338
زهرا آفرین آباده شرکت ها شرکت فناور اندیشه گستر کامیار 061-33343229
زهرا فدایی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه 083-34274613
لاله باغ شیرین دانشگاه شهید چمران اهواز 061-33331098
سهیلا صمدی دانشگاه تهران 021-61113300
سمیرا عطایی پارک علم وفناوری استان همدان 08138380689
سهیلا سادات فتح الهی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 021-44787055 & 48666
معصومه رمضانی قرا دانشگاه علم و صنعت ایران 021-77240517
فهیمه رسول زاده دانشگاه لرستان 066-33120665
فریبا نظری سرنجه دانشگاه لرستان 066-33120665
محمد جواد دیانت دانشگاه خلیج فارس 07731222078
سید جلال رضوی زاده دانشگاه صنعتی اصفهان 03133915313
مهدی زنقایی دانشگاه فردوسی مشهد 05138804049
الهام طلایی دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
سحر نوحی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 021-66736584
مجید هاشمی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین ‏دستی نفت مرکز پژوهش و توسعه فناوری‌های نفت کرمانشاه 083-38358077
مهدی اعلایی شرکت ها شرکت مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس 071-32274530
سارا پاک فطرت شرکت ها شرکت مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس 071-32274530
زهرا ذوالفقاری شرکت ها شرکت مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس 071-32274530
مسلم اولادشنبه شرکت ها افروز شیمی لارک 076-33562048
احسان بخشنده شرکت ها شرکت تعاونی تولید رنگ و رزین الوان 021-88847444
یسرا حسینی نسب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی 66282279 و 66282070
زهرا مرادی شرکت ها شرکت خدماتی آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم- شعبه خرمشهر 061-53507684
مینا خلیلی فراشاه شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر 03538251358 
فرخنده سلیمی نژاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشکده ی مواد و انرژی اصفهان 031-33222431
محمد صادقی نیا شرکت ها شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو 021-88067465
جواد فیضی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 051-35425330
فاطمه کیانی قلعه سردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 061-33337455
مهرنوش گرایش نژاد پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
مریم محمودی شرکت ها گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی 021-22880081-6
راضیه عظیمی اترگله وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 021-44787282-5
فروزان ابراهیمی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران 026-92108361-71
سید محمد حنیف منافی شرکت ها شرکت خدماتی آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم- شعبه تهران 021-55503584-7
مسعود مختاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت 013-33447058
نجمه یزدانفر جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
مهناز قمبریان جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
عاطفه امیدی جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
هادی اصفهانی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
حامد فراجی شرکت ها موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق 05132242396-05132231453
پرستو کریمی فر شرکت ها موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق 05132242396-05132231453
نفیسه جهانداری شرکت ها شرکت پویا شیمی بندرعباس 076-33344444
محمد محمدعلی زاده درزی شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
محدثه اران شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
راحله مرادی شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
اختر عزیزی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 021-44787055 & 48666
الیاس سلطانی دانشگاه مراغه 041-37276068
حمید مددی دانشگاه شهید چمران اهواز 061-33331098
سمیرا میهن پرست شرکت ها شرکت کنترل کیفی تستا 05135424801-8
شیدا طباخیان وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور 026-36208788
شیوا محمدی دانشگاه مراغه 041-37276068
کبرا سادات هاشمی نسب زواره وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور 026-36208788
مرضیه حریف شرکت ها شرکت پایانه محیط پاک 021-44022567
مینا عبدی زاده پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
هادی پرستار شهری دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
مهسا مبرز شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی 02146831570 تا 77 , 0216307
مرتضی میر شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی 02146831570 تا 77 , 0216307
محمد تقی جهانیان شرکت ها شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان 021-65611580
الناز قائم فر شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب 076-33352420-21
مهناز نورالهی شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب 076-33352420-21
کبری شبانی شرکت ها شرکت خدماتی آموزشی و تحقیقاتی مرجعان خاتم شرکت آموزشی تحقیقاتی مرجعان خاتم- شعبه تهران 021-55503584-7
سیده سارا صادقی کلور پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
مهشید رحیمی فرد پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
هادی قنبرنژاد وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه انرژی و محیط زیست 48255122 -021
رقیه حجی ‍ پورمشهدطرقی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
شیوا انواری دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 7322 داخلی 8743
پرستو حاجی زین العابدین دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 7322 داخلی 8743
سید علی میرمجیدی دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 7322 داخلی 8743
مرضیه احمدی دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
عاطفه السادات کاهه دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
مریم آجوری وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
زهرا دشت بزرگی شرکت ها شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس 88044300-312
محمد علی مرشدی شهر بابکی شرکت ها شرکت مهندسین مشاورخاک آزما نگین (کانیکو) 021-36261995 09124922665
مصطفی تاجیک شرکت ها شرکت مهندسین مشاورخاک آزما نگین (کانیکو) 021-36261995 09124922665
سیدحسین کمالی دانشگاه محقق اردبیلی 045-31505334
ندا شیجونی فومنی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 02166944873
داود جاهدی وایقان پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 02166944873
شیرین گودرزی دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی 021-22431783-22431599-29904044
حمید احدی دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی 021-22431783-22431599-29904044
حبیب باقری دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
شکوفه حسنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران پژوهشکده علوم دارویی 02166482704
اصغر زارع پاک روشن شرکت ها شرکت کیمیا مدبران دماوند 02166122341
امید اقبالی شرکت ها شرکت رایمون دانا دایان 02144746860
آلاله خدادادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز معاونت تحقیقات و فناوری 061-33337455
آیدا ایرجی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) 071-32349411
بابک پوراکبری شرکت ها شرکت رایمون دانا دایان 02144746860
دریاناز فرهمند بروجنی دانشگاه اصفهان 031-37932900
زهره مومنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات نانوفناوری پزشکی 64121124
سپیده مهرانی دانشگاه گلستان 017-32223700
سعیده دبیرنیا دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی شیمی 64543170
سیدحجت الله کاظمی قهفرخی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستی نفت 48255275 -021
فاطمه شاه رضایی جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد کرمانشاه مرکز خدمات تخصصی آنالیز محصولات ارگانیک 083-34274613
فاطمه تاج آبادی جهاد دانشگاهی 026-34764010-19
فروغ کرمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) 071-32349411
لیلا صفی خانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی شیمی 64543170
محمد کاظم پرنیان شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب 076-33352420-21
مریم رضازادهء بنا وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
مسعود زارع وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستی نفت 48255275 -021
مهرداد کاشفی جهاد دانشگاهی 026-34764010-19
مونا وفایی شرکت ها شرکت آزمون سلامت ایرانیان 01333583583
مینو برزکار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز معاونت تحقیقات و فناوری 061-33337455
نیلوفر احسانی شرکت ها شرکت رایمون دانا دایان 02144746860
نیلوفر خرندی شرکت ها شرکت رایمون دانا دایان 02144746860
هادی بهروج پیلی شرکت ها شرکت بهینه آزمای کیش 07644420780
سید وحید قاسمی جهاد دانشگاهی 026-34764010-19
سعید مرادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی 66282279 و 66282070
وحیده مهدوی وزارت جهاد کشاورزی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور 02122403012-16
سحر بابایی شرکت ها شرکت دانش پژوهان پایش امین 02166559596
الهه هدایتی میارکلایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 011-33687367
فهیمه عرفانی شرکت ها شرکت تحقیقاتی پویندگان فراوری طبیعی 025-32812767
علیرضا محب علی شرکت ها شرکت تحقیقاتی پویندگان فراوری طبیعی 025-32812767
مرجان برازجانی وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسات و مراکز تحقیقاتی موسسه تحقیقات علوم دامی کشور 34256001-026
حجت خراطی پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
مجید محمدی شرکت ها شرکت نمونه آزمای ماد 02166037477
سعید فضلی شرکت ها شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات 44283711-021
فاطمه قربانی شرکت ها شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات 44283711-021
سید وحید قاسمی جهاد دانشگاهی 026-34764010-19
زهرا مهرانی دانشگاه گیلان 01333690451
بهاره روزبهانی دانشگاه ملایر 08132355414
پگاه رجبی فر دانشگاه ملایر 08132355414
مسعود رئیسی ماکیانی شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب 076-33352420-21
علی کاوسی رحیم پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280056

کارگاه های آموزشی

عنوان کارگاه تاریخ
فناوری نانو در طیف‌نگاری مابع و طیف‌سنجی جرمی 1387/08/13
کارگاه آموزشی دستگاه کروماتوگرافی گازی - طیف سنجی جرمی (GC-MS) 1384/12/29
معرفی دستگاه کروماتوگرافی 1388/07/09
گارکاه تخصصی کروماتوگرافی گازی 1391/09/09
دوره آموزش تخصصی کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) 1392/11/01