کارگروه تخصصی دستگاه‌های X-Ray

دبیر :  فریبا علی
پست الکترونیکی :  X-Ray@nanolab.ir

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
ثریا برنای زنوزی پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280040-9
لیلا بزازتولمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 021-44787055 & 48666
مهدی حبیبی پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280040-9
ناهید صرامی دانشگاه صنعتی اصفهان 031-33915763
نوشین جعفری پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280040-9
نوید غفوریان یوسفی شرکت ها شرکت لعاب مشهد موسسه تحقیقاتی پرطاووس 051-35420731
بهروز کریمی شهرکی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور 026-92108361-71
سیدمحمد حسینی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور 026-92108361-71
مهدی امیری وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
احسان اله شاهی دانشگاه سمنان پردیس فنی دانشکده مهندسی مواد و متالوژی 023-31533330-023-31533314
فریبا علی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 021-64545424
محمدامین فرهمندنژاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان فضایی ایران پژوهشکده مهندسی 66282279 و66282070 داخلی 2446
حمیدرضا خلیلی قیدار شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی 02146831570 تا 77 , 0216307
ملیحه غفاری پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280040-9
فرانک پورنوربخش وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
نداسادات فعال نظری دانشگاه صنعتی شریف 021-66166246
شیدا شفیعی دانشگاه شهید چمران اهواز 33331098-061
اطهره دادگری نژاد دانشگاه شهید باهنر کرمان 034-33257511
مریم حسن زاده مها دانشگاه سمنان 023-31533330-023-31533314
سمیرا باهمت شیروانه ده پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
سیامک نورایی پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280040-9
مرضیه اکبری کلرتانی دانشگاه اصفهان 031-37932900
عباس دریانی دانشگاه دامغان 02335220384
فرحناز هراثی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز تبریز 041-33302523 داخلی 242
مژگان فلاحتی مروست دانشگاه صنعتی امیرکبیر 021-64545424
رویا بهادری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 021-66736584
فرح سادات مدنی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 021-66736584
افسون نارویی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز زاهدان 054-33410206
نفیسه هاشمیان کاخکی دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
مهین هوشیار صادقیان دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
صادق بیابانگرد بارانی دانشگاه سیستان و بلوچستان 05433452338
الهام بازیار دانشگاه صنعتی شریف 021-66166246
فرشته محمدی جهاد دانشگاهی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا 22432020
یونس فیض آبادی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 48255366
مریم خانی نور دانشگاه بوعلی سینا 081-34225500
فریده باتقوا شرکت ها گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی 22880082-6
فاطمه بقایی راوری دانشگاه شهید باهنر کرمان 034-33257511
محمد حسین ظریف دانشگاه صنعتی سهند 041-33458083
منصوره اوتادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده دندانپزشکی 021-83384132/021-88991649
مریم خدایی شرکت ها شرکت حسگر مواد صبا 021-66519666
حسینعلی قنبری شرکت ها شرکت بیم گستر تابان 02144862778-9
محمد کریم رهکوی شرکت ها شرکت بیم گستر تابان 02144862778-9
علیرضا عباسی دانشگاه تهران 021-61113300
محسن غلامی دانشگاه تهران 021-61113300
افسانه بنی اسدی شرکت ها بنیاد علوم کاربردی رازی 021-46841121
اکبر امینی پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی 051-35003511
علیرضا صاحب علم پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی 051-35003511
سعیده صحرائی شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی 02146831570 تا 77 , 0216307
جواد قاسمی دانشگاه اراک 086-34173403
داریوش میرزایی دانشگاه لرستان 066-33120665
وحید پوررجب شرکت ها شرکت بیم گستر تابان 02144862778-9
ساناز رضوانی شرکت ها شرکت حسگر مواد صبا 021-66519666
عبداله صدقی شرکت ها شرکت آلومینای ایران 058-32603029
حمیدرضا نبوی شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی 02146831570 تا 77 , 0216307
مهدیه فصاحت دانشگاه علم و صنعت ایران 021-77240085
شادی مشیدی دانشگاه علم و صنعت ایران 021-77240085
علی یوسفی شرکت ها شرکت لعاب مشهد موسسه تحقیقاتی پرطاووس 051-35420731
مریم السادات محمودی شرکت ها گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی 22880082-6
فاطمه حاجیان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 021-66736584
سحر عصاره شرکت ها شرکت مشاوران آزمای نفت ایرانیان 021-22095821

کارگاه های آموزشی

عنوان کارگاه تاریخ
آشنایی با طیف سنجی مازباور و تابش سنکروترونی و کاربرد آنها در علم مواد و فناوری نانو 1387/01/26