کارگروه تخصصی دستگاه‌های X-Ray

دبیر :  فریبا علی
پست الکترونیکی :  X-Ray@nanolab.ir

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
ثریا برنای زنوزی پژوهشگاه مواد و انرژی 9-02636280040
لیلا بزازتولمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 02144787055 & 48666
مهدی حبیبی پژوهشگاه مواد و انرژی 9-02636280040
ناهید صرامی دانشگاه صنعتی اصفهان 03133915763
نوشین جعفری پژوهشگاه مواد و انرژی 9-02636280040
نوید غفوریان یوسفی شرکت ها شرکت لعاب مشهد موسسه تحقیقاتی پرطاووس 051-35420731
بهروز کریمی شهرکی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور 026-92108361-71
سیدمحمد حسینی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور 026-92108361-71
مهدی امیری وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
احسان اله شاهی دانشگاه سمنان پردیس فنی دانشکده مهندسی مواد و متالوژی 02331533330-02331533314
فریبا علی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 02164545424
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سازمان فضایی ایران پژوهشکده مهندسی 66282279 و66282070 داخلی 2446
حمیدرضا خلیلی قیدار شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی 02146831570 تا 77 , 0216307
ملیحه غفاری پژوهشگاه مواد و انرژی 9-02636280040
فرانک پورنوربخش وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 64592283- 64595
نداسادات فعال نظری دانشگاه صنعتی شریف 02166166246
شیدا شفیعی دانشگاه شهید چمران اهواز 33331098-061
اطهره دادگری نژاد دانشگاه شهید باهنر کرمان 03433257511
مریم حسن زاده مها دانشگاه سمنان 02331533330-02331533314
سمیرا باهمت شیروانه ده پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
سیامک نورایی پژوهشگاه مواد و انرژی 9-02636280040
مرضیه اکبری کلرتانی دانشگاه اصفهان 03137932900
عباس دریانی دانشگاه دامغان 02335220384
فرحناز هراثی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی مرکز تبریز 04113302523 داخلی 242
مژگان فلاحتی مروست دانشگاه صنعتی امیرکبیر 02164545424
رویا بهادری سایر مراکز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 02166736584
فرح سادات مدنی سایر مراکز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 02166736584
اعظم نارویی وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز زاهدان 05433410206
نفیسه هاشمیان کاخکی دانشگاه فردوسی مشهد 05138804394
مهین هوشیار صادقیان دانشگاه فردوسی مشهد 05138804394
صادق بیابانگرد بارانی دانشگاه سیستان و بلوچستان 05433452338
الهام بازیار دانشگاه صنعتی شریف 02166166246
فرشته محمدی جهاد دانشگاهی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا 22432020
یونس فیض آبادی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 48255366
مریم خانی نور دانشگاه بوعلی سینا 34225500-081
فریده باتقوا شرکت ها گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی 22880082-6
فاطمه بقایی راوری دانشگاه شهید باهنر کرمان 03433257511
محمد حسین ظریف دانشگاه صنعتی سهند 4-3458083-0412 
منصوره اوتادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشکده دندانپزشکی 02183384132/02188991649
مریم خدایی شرکت ها شرکت حسگر مواد صبا 021-66519666
حسینعلی قنبری شرکت ها شرکت بیم گستر تابان 02144862778-9
محمد کریم رهکوی شرکت ها شرکت بیم گستر تابان 02144862778-9
علیرضا عباسی دانشگاه تهران 021-61113300
محسن غلامی دانشگاه تهران 021-61113300
افسانه بنی اسدی شرکت ها بنیاد علوم کاربردی رازی 02146841121
اکبر امینی پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی 05135003511
علیرضا صاحب علم پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی 05135003511
سعیده صحرائی شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی 02146831570 تا 77 , 0216307
جواد قاسمی دانشگاه اراک 08634173403
داریوش میرزایی دانشگاه لرستان 06633120092
وحید پوررجب شرکت ها شرکت بیم گستر تابان 02144862778-9
ساناز رضوانی شرکت ها شرکت حسگر مواد صبا 021-66519666
عبداله صدقی
حمیدرضا نبوی
مهدیه فصاحت
شادی مشیدی
وحید گرشاسبی
علی یوسفی
مریم السادات محمودی

کارگاه های آموزشی

عنوان کارگاه تاریخ
آشنایی با طیف سنجی مازباور و تابش سنکروترونی و کاربرد آنها در علم مواد و فناوری نانو 1387/01/26