کارگروه تخصصی دستگاه SEM

دبیر :  سوگل پلا سید
پست الکترونیکی :  SEM@nanolab.ir

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
علی الماسی دانشگاه تبریز دانشکده مهندسی مکانیک گروه مهندسی و علم مواد 0411- 3393816
احسان اله شاهی دانشگاه سمنان 02331533330-02331533314
مریم خسروی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 02144787055 & 48666
فیروز کارگر دانشگاه تربیت مدرس دانشکده فنی و مهندسی بخش مواد 88001100-82883511-88005040
مهین هوشیار صادقیان دانشگاه فردوسی مشهد 05138804394
مهدی رجبیون شرکت ها شرکت لعاب مشهد موسسه تحقیقاتی پرطاووس 051-35420731
شیرین جبلی معین موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 22942483- 22944184- 22931235
فاطمه محزون دانشگاه شیراز 07136460935-07136139649-07136139669
معصومه معدنی پور وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور 026-92108361-71
مریم خانی نور دانشگاه بوعلی سینا دانشکده فنی و مهندسی 34225500-081
محمد عبدالاحد دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 88013201
سمانه غفرانی پژوهشگاه مواد و انرژی 9-02636280040
نفیسه هاشمیان کاخکی دانشگاه فردوسی مشهد 05138804394
اکبر مهدیلو دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی معدن و متالورژی 64542918
محسن رسولی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 02164545424
فریبا علی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 02164545424
محمد حسین ظریف دانشگاه صنعتی سهند دانشکده مهندسی مواد مرکز تحقیقات مواد نانوساختار 4-3458083-0412 
بابک اکبری شرکت ها گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی 22880082-6
مریم شجاعی شرکت ها گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی 22880082-6
غلامرضا دهقانی سانیج شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی 02146831570 تا 77 , 0216307
هانی صیاحی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
لیلا معظمی دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی 82084145-021
مریم علیزاده پژوهشگاه مواد و انرژی 9-02636280040
علی دهقان همدان دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور یزد 03535216135-03535218156
سولماز امیرشکاری دانشگاه علم و صنعت ایران 77209039
روشنک ساده شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی 02146831570 تا 77 , 0216307
محمود زارعی دانشگاه تبریز 041-33393909
حبیب الله بشنام دانشگاه شهید چمران اهواز 33331098-061
سیده سوگل پلاسید شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی 02146831570 تا 77 , 0216307
شیرین طایفه حاج حسینی خامنه جهاد دانشگاهی جهاد دانشگاهی واحد دانشگاه صنعتی شریف 66075202-66075201
بهناز کاوه دانشگاه شیراز 07136460935-07136139649-07136139669
مینا محبی مراد پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
نازلی دارخال سایر مراکز سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 02166736584
فرزانه عربپور رق آبادی دانشگاه تربیت مدرس 82884905-82884907
مریم رباط میلی موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 22942483- 22944184- 22931235
پریسا شاه کرمی دانشگاه لرستان 06633120092
سید محمد هادی هاشمی دوگاهه دانشگاه تهران 021-61113300
داوود خادمی دانشگاه فردوسی مشهد کتابخانه دانشگاه فردوسی مشهد 05138804394

کارگاه های آموزشی

عنوان کارگاه تاریخ
میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) 1384/11/02
میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM 1385/04/20