کارگروه تخصصی دستگاه SPM

دبیر :  صدیقه صادق حسنی
پست الکترونیکی :  SPM@nanolab.ir

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
سحر طیب طاهر پژوهشگاه مواد و انرژی 9-02636280040
سمیرا میرجلیلی شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر 03538251358 
مرضیه کرد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مواد و متالورژی 77209039
ندا عبودزاده دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مواد و متالورژی 77209039
صدیقه صادق حسنی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین ‏دستی نفت پژوهشکده کاتالیست و نانوفناوری 48255077
فاطمه خاکراه دانشگاه فردوسی مشهد 05138804394
مریم خسروی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 02144787055 & 48666
فاطمه صالحی دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 88013201
مریم خراشادیزاده دانشگاه بیرجند دانشکده علوم گروه فیزیک آزمایشگاه مغناطیس و ابررسانایی 32202301-056 داخلی 460 مستقیم: 09374403511
اصغر عسکرپورکبیر دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان 03455226860 - 03455233543-4
عبدالحمید هاتفی مهرجردی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان 03455226860 - 03455233543-4
مریم مغفوریان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
سمانه سادات حسینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
پروین هادیان وزارت جهاد کشاورزی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 32703536-026
فاطمه نصیرایی دانشگاه اصفهان 03137932900
جواد یاراحمدی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان 03455226860 - 03455233543-4
علی نخستین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 06133337455
فاطمه قدمی جوجاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
منا مختارپور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
بهار ابراهیم مقام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
سجاد محمودپورقمصر دانشگاه صنعتی اصفهان 03133915313
محمود زارعی دانشگاه تبریز 04133393095
سمیه جلیل زاده آذر پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
سمیرا عطایی پارک علم وفناوری استان همدان 081-38292330 و 081-38320618
فاطمه ناصری دانشگاه فردوسی مشهد 05138804394
داریوش میرزایی دانشگاه لرستان 06633120092
سمیرا بیات موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 22942483- 22944184- 22931235
زینب زعفرانی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 05135425330
یوسفعلی قربانی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 48255077
علی دهقان همدان دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور تبریز 03535216134-03535218156
فاطمه قرهی قهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی 02122006221
مهدی خزاعی دانشگاه سیستان و بلوچستان 05433452338
ندا رحمانی نسب پارک علم وفناوری استان همدان 081-38292330 و 081-38320618
مهدیه فصاحت دانشگاه علم و صنعت ایران 021-77240085
علی شکراله زاده طهرانی دانشگاه تربیت مدرس 82884905-82884907
سید حسن علوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 05137112788
الهام خادمی مقدم
رامونا نیک خصال
سودابه واثقی نیا
سید مصطفی میرخلیلی
فرشاد صالحی
ماندانا طیبی
عباس دریانی
حسن عظیمی جویباری

کارگاه های آموزشی

عنوان کارگاه تاریخ
میکروسکوپ پروب روبشی (SPM) 1385/08/20
معرفی دستگاه AFM 1388/07/09
کارگاه آموزش تخصصی SPM 1390/02/19