کارگروه تخصصی دستگاه SPM

دبیر :  صدیقه صادق حسنی
پست الکترونیکی :  SPM@nanolab.ir
آیین نامه های کارگروه :  دریافت فایل

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
سحر طیب طاهر پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280056
سمیرا میرجلیلی شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر 03538251358 
مرضیه کرد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مواد و متالورژی 021-77209039
ندا عبودزاده دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مواد و متالورژی 021-77209039
صدیقه صادق حسنی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین ‏دستی نفت پژوهشکده کاتالیست و نانوفناوری 48255444
فاطمه خاکراه دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
مریم خسروی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 021-44787055 & 48666
فاطمه صالحی دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 88013201- 82084905
مریم خراشادیزاده دانشگاه بیرجند دانشکده علوم گروه فیزیک آزمایشگاه مغناطیس و ابررسانایی 32202301-056 داخلی 460 مستقیم: 09374403511
اصغر عسکرپورکبیر دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان 034-42306860 - 034-42333543-4
عبدالحمید هاتفی مهرجردی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان 034-42306860 - 034-42333543-4
مریم مغفوریان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
سمانه سادات حسینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
پروین هادیان وزارت جهاد کشاورزی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 026-32703536
فاطمه نصیرایی دانشگاه اصفهان 031-37932900
جواد یاراحمدی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان 034-42306860 - 034-42333543-4
علی نخستین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 061-33337455
فاطمه قدمی جوجاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
منا مختارپور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
بهار ابراهیم مقام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
محمود زارعی دانشگاه تبریز 041-33393095
سمیه جلیل زاده آذر پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
سمیرا عطایی پارک علم وفناوری استان همدان 0813259306
فاطمه ناصری دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
عبدالرحمان سواری دانشگاه لرستان 066-33120665
سمیرا بیات پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
زینب زعفرانی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 051-35425317
یوسفعلی قربانی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 48255444
فاطمه قرهی قهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران دانشکده داروسازی مرکز تحقیقات علوم دارویی 02122006221
مهدی خزاعی دانشگاه سیستان و بلوچستان 05433452338
ندا رحمانی نسب پارک علم وفناوری استان همدان 0813259306
مهدیه فصاحت دانشگاه علم و صنعت ایران 021-73227380
علی شکراله زاده طهرانی دانشگاه تربیت مدرس 021-82884906
سید حسن علوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 05137112788
الهام خادمی مقدم دانشگاه شهید چمران اهواز 061-33331098
رامونا نیک خصال دانشگاه الزهرا (س) 09212049703-02185692996
سودابه واثقی نیا دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
سید مصطفی میرخلیلی شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر 03538251358 
ماندانا طیبی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 021-66736584
عباس دریانی دانشگاه دامغان 02335220384
حسن عظیمی جویباری دانشگاه دامغان 02335220384
هادی بشرنواز دانشگاه محقق اردبیلی 045-31505334
پرستو حاجی زین العابدین دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 7322 داخلی 8743
محمد مهدی شهیدی دانشگاه صنعتی شاهرود 02332392205-9 داخلی 2538 مستقیم: 02332394514
سجاد محمودپورقمصر دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
علی اسفندیار دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
حسین نبی زاده دانشگاه گلستان 017-32223700
سیده سارا صادقی کلور پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
طاهر مقدمی دانشگاه گیلان 01333690451
علی عربی منفرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) 071-32349411
محمدجواد نصراصفهانی دانشگاه صنعتی اصفهان 03133915313
مسعود کارفرما دانشگاه علم و صنعت ایران 021-73227380
نادر احمدوند دانشگاه ملایر 08132355414
میترا مقصودی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستی نفت 48255275 -021
منصوره امینی دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246