کارگروه تخصصی دستگاه SPM

دبیر :  صدیقه صادق حسنی
پست الکترونیکی :  SPM@nanolab.ir

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
سحر طیب طاهر پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280040-9
سمیرا میرجلیلی شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر 03538251358 
مرضیه کرد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مواد و متالورژی 77209039
ندا عبودزاده دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مواد و متالورژی 77209039
صدیقه صادق حسنی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین ‏دستی نفت پژوهشکده کاتالیست و نانوفناوری 48255366
فاطمه خاکراه دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
مریم خسروی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 021-44787055 & 48666
فاطمه صالحی دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 88013201
مریم خراشادیزاده دانشگاه بیرجند دانشکده علوم گروه فیزیک آزمایشگاه مغناطیس و ابررسانایی 32202301-056 داخلی 460 مستقیم: 09374403511
اصغر عسکرپورکبیر دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان 034-55226860 - 034-55233543-4
عبدالحمید هاتفی مهرجردی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان 034-55226860 - 034-55233543-4
مریم مغفوریان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
سمانه سادات حسینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
پروین هادیان وزارت جهاد کشاورزی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 026-32703536
فاطمه نصیرایی دانشگاه اصفهان 031-37932900
جواد یاراحمدی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور مرکز سیرجان 034-55226860 - 034-55233543-4
علی نخستین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز 061-33337455
فاطمه قدمی جوجاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
منا مختارپور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
بهار ابراهیم مقام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
سجاد محمودپورقمصر دانشگاه صنعتی اصفهان 03133915313
محمود زارعی دانشگاه تبریز 041-33393095
سمیه جلیل زاده آذر پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
سمیرا عطایی پارک علم وفناوری استان همدان 081-38292330 و 081-38320618
فاطمه ناصری دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
داریوش میرزایی دانشگاه لرستان 066-33120665
سمیرا بیات موسسه پژوهشی علوم و فناوری رنگ و پوشش 22942483- 22944184- 22931235
زینب زعفرانی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 051-35425330
یوسفعلی قربانی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت 48255366
علی دهقان همدان دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور تبریز 03535216134-03535218156
فاطمه قرهی قهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی 02122006221
مهدی خزاعی دانشگاه سیستان و بلوچستان 05433452338
ندا رحمانی نسب پارک علم وفناوری استان همدان 081-38292330 و 081-38320618
مهدیه فصاحت دانشگاه علم و صنعت ایران 021-77240085
علی شکراله زاده طهرانی دانشگاه تربیت مدرس 82884905-82884907
سید حسن علوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 05137112788
الهام خادمی مقدم دانشگاه شهید چمران اهواز 33331098-061
رامونا نیک خصال دانشگاه الزهرا (س) 09212049703-02185692996
سودابه واثقی نیا دانشگاه صنعتی شریف 021-66166246
سید مصطفی میرخلیلی شرکت ها شرکت تولیدی و تحقیقاتی صنعتی آبسار کویر 03538251358 
فرشاد صالحی دانشگاه صنعتی شریف 021-66166246
ماندانا طیبی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 021-66736584
عباس دریانی دانشگاه دامغان 02335220384
حسن عظیمی جویباری دانشگاه دامغان 02335220384
هادی بشرنواز دانشگاه محقق اردبیلی 045-31505334
پرستو حاجی زین العابدین دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 7322 داخلی 8743
الهام خادمی مقدم دانشگاه شهید چمران اهواز 33331098-061

کارگاه های آموزشی

عنوان کارگاه تاریخ
میکروسکوپ پروب روبشی (SPM) 1385/08/20
معرفی دستگاه AFM 1388/07/09
کارگاه آموزش تخصصی SPM 1390/02/19