کارگروه تخصصی دستگاه TEM

دبیر :  داود قرایلو
پست الکترونیکی :  TEM@nanolab.ir

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
مجتبی حسین پور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی دانشکده علوم و مهندسی مواد آزمایشگاه تحقیقاتی مواد پیشرفته و نانوتکنولوژی 8-88674841
رکسانا پسیان دانشگاه فردوسی مشهد 05138804394
ساناز شریف زاده شرکت ها شرکت لعاب مشهد موسسه تحقیقاتی پرطاووس 051-35420731
آیدا اعظمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
پری‌سیما بهبهانی دانشگاه شهید چمران اهواز 33331098-061
مهشید شفیع زاده دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک IBB 61113388-61113381-61113380
فریدون علیخانی حصاری پژوهشگاه مواد و انرژی 9-02636280040
شهین احمدیان دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک IBB 61113388-61113381-61113380
مریم خانی نور دانشگاه بوعلی سینا 34225500-081
محمد جواد اشراقی پژوهشگاه مواد و انرژی 9-02636280040
ساناز شبیکه دانشگاه شیراز 07132286899
سید حسن علوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 05137112788
سارا سعادتمند دانشگاه شهید چمران اهواز 33331098-061
سید محمد هادی هاشمی دوگاهه دانشگاه تهران 021-61113300
داود قرایلو دانشگاه صنعتی شریف 02166166246
محمد پرستگاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 031-33871932
حسن شیرازی
علی دارایی
علیرضا چرختاب مقدم
مریم کرباسی
محمد رضا نورانی

کارگاه های آموزشی

عنوان کارگاه تاریخ
کالیبراسیون میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) 1384/10/27
میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) 1384/05/09
آماده سازی نمونه های بیولوژیک برای دستگاه TEM 1385/03/22
کارگاه آماده سازی نمونه‌های زیستی 1390/02/19