کارگروه تخصصی آنالیز حرارتی

آیین نامه های کارگروه :  دریافت فایل

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
معصومه رمضانی قرا دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده شیمی 02177240572
فرشته فرجی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
مرضیه خالقیان دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
ابوالفضل صالحی باویلی دانشگاه علم و صنعت ایران 021-73227380
مهدیه فصاحت دانشگاه علم و صنعت ایران 021-73227380
مصطفی حیدری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات نانوفناوری پزشکی 64121124
معصومه معدنی پور وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران 026-34762273-6
رضا ابراهیمی پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی 051-35003511
اعظم فتوحی چاهوکی دانشگاه تهران 021-61113300
علی خدایاری دانشگاه محقق اردبیلی 045-31505334
عباس جعفری کاشی دانشگاه کاشان 03155912135
میلاد کربلائی باقر شرکت ها شرکت مهندسی آریانام 9- 02166911056
زهرا ساسانی نژاد شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی 02146831570 تا 77 , 0216307
الهام مفرح دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی شیمی 64543170
حسین وفایی نژاد دانشگاه علم و صنعت ایران 021-73227380
محمد پرستگاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 031-33871976
مائده فولادگر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 031-33871976
میلاد ابتدایی دانشگاه صنعتی سهند پژوهشکده مواد پلیمری 04133459271
حسن کشاورز میرزامحمدی شرکت ها شرکت آزمون دانا پلاستیک 021-46076447
وحید پوررجب شرکت ها شرکت بیم گستر تابان 02144862778
وحیده تیزجنگ شرکت ها شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان 026-45383548
داود اسمعیلی شرکت ها شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان 026-45383548
سمیه پژهان پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
سیده سارا صادقی کلور پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
مریم رباط میلی پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
احسان اله شاهی دانشگاه سمنان پردیس فنی دانشکده مهندسی مواد و متالوژی 023-31533330
مریم حسن زاده مها دانشگاه سمنان پردیس فنی دانشکده مهندسی مواد و متالوژی 023-31533330
معصومه حاجی داداشی شرکت ها شرکت دقت آزمون بسپار 024-33415477
شیرین شکوهی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستی نفت 48255275 -021
سمیرا صبحی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستی نفت 48255275 -021
نوشین جعفری پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280056
رقیه نعمتی پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280056
پرستو حاجی زین العابدین دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 7322 داخلی 8743
سحر صالحی علی آباد موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 051-35425317
منصوره اوتادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشکده دندانپزشکی 021-83384207/021-83384142
شعله خضری دانشگاه رازی کرمانشاه 083-38326210
پرهام نوری کوهانی شرکت ها مؤسسه اندیشه برتر میران 021-44539094
علی رضا ایران نژادی شرکت ها بنیاد علوم کاربردی رازی 021-46841121
مریم پورشب شرکت ها بنیاد علوم کاربردی رازی 021-46841121