کارگروه تخصصی آنالیز حرارتی

آیین نامه های کارگروه :  دریافت فایل

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
معصومه رمضانی قرا دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده شیمی 02177240572
فرشته فرجی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
مرضیه خالقیان دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
ابوالفضل صالحی باویلی دانشگاه علم و صنعت ایران 021-73227380
مهدیه فصاحت دانشگاه علم و صنعت ایران 021-73227380
مصطفی حیدری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات نانوفناوری پزشکی 64121124
معصومه معدنی پور وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی کشور مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران 026-34762273-6
رضا ابراهیمی پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی 051-35003511
اعظم فتوحی چاهوکی دانشگاه تهران 021-61113300
علی خدایاری دانشگاه محقق اردبیلی 045-31505334
عباس جعفری کاشی دانشگاه کاشان 03155912135
میلاد کربلائی باقر شرکت ها شرکت مهندسی آریانام 9- 02166911056
زهرا ساسانی نژاد شرکت ها مرکز پژوهش متالورژی رازی 02146831570 تا 77 , 0216307
الهام مفرح دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی شیمی 64543170
حسین وفایی نژاد دانشگاه علم و صنعت ایران 021-73227380
محمد پرستگاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 031-33871976
مائده فولادگر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 031-33871976
میلاد ابتدایی دانشگاه صنعتی سهند پژوهشکده مواد پلیمری 04133459271
حسن کشاورز میرزامحمدی شرکت ها شرکت آزمون دانا پلاستیک 021-46076447
وحید پوررجب شرکت ها شرکت بیم گستر تابان 02144862778
وحیده تیزجنگ شرکت ها شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان 026-45383548
داود اسمعیلی شرکت ها شرکت تحقیق و توسعه صنعت سیمان 026-45383548
سمیه پژهان پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
سیده سارا صادقی کلور پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
مریم رباط میلی پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
احسان اله شاهی دانشگاه سمنان پردیس فنی دانشکده مهندسی مواد و متالوژی 023-31532330
مریم حسن زاده مها دانشگاه سمنان پردیس فنی دانشکده مهندسی مواد و متالوژی 023-31532330
معصومه حاجی داداشی شرکت ها شرکت دقت آزمون بسپار 024-33415477
شیرین شکوهی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستی نفت 48255275 -021
سمیرا صبحی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستی نفت 48255275 -021
نوشین جعفری پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280056
رقیه نعمتی پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280056
پرستو حاجی زین العابدین دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 7322 داخلی 8743
سحر صالحی علی آباد موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 051-35425317
منصوره اوتادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشکده دندانپزشکی گروه مواد دندانی 021-83384207/021-83384142
شعله خضری دانشگاه رازی کرمانشاه 083-38326210
پرهام نوری کوهانی شرکت ها مؤسسه اندیشه برتر میران 021-44539094
علی رضا ایران نژادی شرکت ها بنیاد علوم کاربردی رازی 021-46841121
مریم پورشب شرکت ها بنیاد علوم کاربردی رازی 021-46841121
الهام فراهانی شرکت ها شرکت صنایع الکترونیک صناف آریا 02166805056
امیرحسین توکلی شرکت ها شرکت صنایع الکترونیک صناف آریا 02166805056
فاطمه مددی شرکت ها شرکت صنایع الکترونیک صناف آریا 02166805056