گروه فنی آنالیز اندازه ذرات

آیین نامه های کارگروه :  دریافت فایل

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
زهره مومنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات نانوفناوری پزشکی 64121124
فاطمه حاجی حاجیکلایی دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی 021-22431783-22431599-29904044
داود قرایلو دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
سعید اکبریان دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک IBB 61113388-61113380
مینا اوینی دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک IBB 61113388-61113380
زهرا خدابخشی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 051-35425317
الهه موذن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان دانشکده داروسازی 2638
اسماعیل دره زرشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان 034-33257511
رویا علایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران دانشکده داروسازی مرکز تحقیقات علوم دارویی 02122006221
ماندانا کربنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران دانشکده داروسازی مرکز تحقیقات علوم دارویی 02122006221
فاطمه قرهی قهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران دانشکده داروسازی مرکز تحقیقات علوم دارویی 02122006221
مهدی تقدیری اردکانی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور اردکان 03532220011-14
سیدحسین بنی طبای کوپایی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور اردکان 03532220011-14
سعیده مزینانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 021-64545424
علی محمدپور دانشگاه صنعتی امیرکبیر 021-64545424
علی تحویلیان شرکت ها شرکت سنجش اندازه ذرات پارس 03132608129
هادی هاشمی گهرویی دانشگاه شیراز 07136137182
محمدباقر شاهسونی دانشگاه شیراز 07136137182
مریم نژادمنصوری دانشگاه شیراز 07136137182
سمیه پژهان پژوهشگاه رنگ 22942483- 22944184- 22931235
سیدمیلاد صفارسجادی دانشگاه تهران 021-61113300
ژینوس جوادی دانشگاه صنعتی اصفهان پژوهشکده نانوتکنولوژی و مواد پیشرفته 031-33919023
قاسم دینی ترکمانی دانشگاه اصفهان 031-37932900
دریاناز فرهمند بروجنی دانشگاه اصفهان 031-37932900
رضا فرج زاده دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) 34579600-026 داخلی 2443
سیدحسین کمالی دانشگاه محقق اردبیلی 045-31505334
سحر وحدتی فر دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی شیمی 61112242 – 61113066
میثم باریکانی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران 021-44787000 & 48666
مرضیه حیدری دانشگاه شهید بهشتی پردیس فنی و مهندسی شهید عباسپور 021-73932484
سیدبهزاد طباطبایی پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280056
علیرضا جانی دامغانی وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی نفت 48252369-021.....48252028-021 ....48252182-02
معصومه نوروزی وزارت جهاد کشاورزی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 026-32703536
رویا خوش سفر شرکت ها شرکت کانساران بینالود 02122300987
المیرا لواسانی شرکت ها شرکت کانساران بینالود 02122300987
یاسر سلیمی دلشاد وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی نفت 48252369-021.....48252028-021 ....48252182-02
طاهره سعیدی شرکت ها شرکت لعاب مشهد موسسه تحقیقاتی پرطاووس 051-35420731
فاطمه خاکراه دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
فاطمه صادقی شرکت ها شرکت آلومینای ایران 058-32605720
مینا علوی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه 05152226013 داخلی 131
مائده فولادگر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 031-33871976
علی نصیرپور شرکت ها شرکت فناوری غذا و سلامت پویان 03133932286
محمد پرستگاری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 031-33871976
فرهاد قنبری دانشگاه تبریز آزمایشگاه مرکزی 041-33393095
طاهر مقدمی دانشگاه گیلان 01333690451
هانی صیاحی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
محمدامین فرهمندنژاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پژوهشگاه فضایی ایران پژوهشکده سامانه های حمل و نقل فضایی 66282279 66282273
نیما شوکتیان وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی نفت 48252369-021.....48252028-021 ....48252182-02
سید علی جعفری دانشگاه خلیج فارس دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی 077-31222629
شیرین توکلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) 07112424127 -257
علی اکبر روشنی دوست دانشگاه شیراز پژوهشکده فناوری نانو 07136460935-07136139649-07136139669
محمدتقی طورچی مقدم دانشگاه گیلان 01333690451
محمد علی قاسمی لرده شرکت ها مرکز توسعه ی فناوری سلامت برکت 02692108484
علی محمدی فرد وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی نفت 48252369-021.....48252028-021 ....48252182-02
حسین محمدی فرد وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع بالادستی نفت 48252369-021.....48252028-021 ....48252182-02
صفورا حسینی پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
مهدی خزاعی دانشگاه سیستان و بلوچستان 05433452338
حبیب الله بشنام دانشگاه شهید چمران اهواز 061-33331098
محسن بهاری دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
علی کردزنگنه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز معاونت تحقیقات و فناوری 06113738379
مرضیه کرد دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی مواد و متالورژی 021-77209039
پریسا حبیبی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 02166944873
مونا حسین دوست پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 02166944873
علی حسین زاده دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی شیمی 61112242 – 61113066
سیده سمانه بحرانی دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی شیمی 61112242 – 61113066
محمد کریمی دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی شیمی 61112242 – 61113066
زهره برومند وزارت صنعت، معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مرکز پژوهشهای کاربردی 32821000-026
رضا باقری شرکت ها شرکت آلومینای ایران 058-32605720
مرتضی اسداله زاده تنسوان شرکت ها شرکت آلومینای ایران 058-32605720
جعفر امانی شرکت ها شرکت آلومینای ایران 058-32605720