کارگروه تخصصی آنالیز سطح

دبیر :  مریم السادات محمودی
پست الکترونیکی :  bet@nanolab.ir

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
محبوبه اسدی شرکت ها شرکت ایران دلکو 021-88284801 /021-56231432
ندا اکبری مبارکه پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
محمود انداچه شرکت ها شرکت توسعه صنایع نفت و گاز سرو 021-88067465
جواد بختیاری وزارت نفت پژوهشگاه صنعت نفت پردیس پژوهش و توسعه صنایع پایین دستی نفت 48255275 -021
هادی بشرنواز دانشگاه محقق اردبیلی 045-31505334
سارا بشکوفه جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
آزاده پاپن جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
زهرا شهیدیان جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
سیدحسین بنی طبای کوپایی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور یزد پژوهشکده پوشش های نانو ساختار 03535216134-03535218156
ژینوس جوادی دانشگاه صنعتی اصفهان پژوهشکده نانوتکنولوژی و مواد پیشرفته 031-33919023
محسن حسنی شرکت ها شرکت حسگر مواد صبا 021-66519666
مریم خدایی شرکت ها شرکت حسگر مواد صبا 021-66519666
ساناز رضوانی شرکت ها شرکت حسگر مواد صبا 021-66519666
محمدتقی فرقدانی شرکت ها شرکت حسگر مواد صبا 021-66519666
مصطفی ترکا بیدختی دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی شیمی 61112242 – 61113066
محمد جواد دیانت دانشگاه خلیج فارس دانشکده علوم پایه 07731222078
عبدالله رضایی راد شرکت ها شرکت آلومینای ایران 058-32605720
معصومه رمضانی قرا دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده شیمی 021-77240517
مهدیه فصاحت دانشگاه علم و صنعت ایران 021-73227380
شمیم صمدیان شرکت ها شرکت فناوری پویان اکسیر کوشا 09302005766.....02126602467
وحید پوررجب شرکت ها شرکت بیم گستر تابان 02144862778
ملیحه غفاری پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280056
زینب فرهادی دانشگاه صنعتی سهند دانشکده مهندسی مواد مرکز تحقیقات مواد نانوساختار 041-33458083
مژگان فلاحتی مروست دانشگاه صنعتی امیرکبیر 021-64545424
محبوبه کریمی دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
حسن کشاورزافشار دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 024-33153007
فاطمه کیانی قلعه سردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز معاونت تحقیقات و فناوری 061-33337455
زهرا موسوی نیاز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز معاونت تحقیقات و فناوری 061-33337455
مریم السادات محمودی شرکت ها گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی 021-22880081-6
رامونا نیک خصال دانشگاه الزهرا (س) 09212049703-02185692996
الهام مفرح دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی شیمی 64543170
سعیده دبیرنیا دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی شیمی 64543170
مهسا شبانی شرکت ها گروه پژوهشی آنالیزی کیمیازی 021-22880081-6
پرستو حاجی زین العابدین دانشگاه علم و صنعت ایران دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز 7322 داخلی 8743
نوید رنجبر مطلق دانشگاه علم و صنعت ایران 021-73227380
علی عربی منفرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) 071-32349411
مولودسادات عظیمی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 021-66736584