کارگروه تخصصی زیست فناوری

دبیر :  محمدرضا نژاد مقدم

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
لاله چالیش شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 031-33865355
محمدرضا نژادمقدم جهاد دانشگاهی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا 22432020
لیلا مأمنی وزارت جهاد کشاورزی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی 026-32703536
رضا هوشمندفر دانشگاه ایلام 0859241231
سلما مهدیزاده شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب 076-33352420-21
محمدتقی برجیان بروجنی شرکت ها شرکت نیکو فارمد آریا 02144184570
حامد فراجی شرکت ها موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق 05132242396-05132231453
زینب عبیری شرکت ها موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق 05132242396-05132231453
سمیه جلیل زاده آذر پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
علیرضا مختاری شرکت ها شرکت تامین آتیه سلامت البرز 09924771330
حمید احمدی شرکت ها شرکت کیمیا پژوه البرز 03832239317
سحر داودی شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
سمیرا جهانداری شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
محمد سلمانی مقدس پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی 04134265048
صبا اسلامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) 071-32349411
محمد خلیل پذیر وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور پژوهشکده میگوی کشور 07733449265
ندا مهرآور جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
عباس جعفری جید جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
عباس علی نژاد جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
علی طبسی جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
شکوفه حسنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران پژوهشکده علوم دارویی 02166482704
راضیه بیگدلی شرکت ها شرکت زیست فناوری جاوید 021-66176745
نوشین صمدیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران دانشکده داروسازی مرکز تحقیقات علوم دارویی 02122006221
مرتضی فیروزی آرانی شرکت ها بنیاد علوم کاربردی رازی 021-46841121
مرضیه انعام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول 06142422717
محمد کاظم پرنیان شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب 076-33352420-21
زهرا قبادی نژاد دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
مرضیه سلیمی دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
زهرا افشار دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
صدف محسنی فرد دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
منوچهر وثوقی دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
شراره ستوده شرکت ها شرکت آرا پژوهان امین یزد 035-38414600
ستاره بدری دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تهران شرق 88843035-021
فرشته پناهی شرکت ها شرکت افروز شیمی لارک 076-32560271
پرستو عرفان منش وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 021-66736584
نسرین نوحی باباجان وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 021-66736584
محمدرضا فولادی شرکت ها شرکت فناوری تصویر برداری متین بهین نگاره 09102100251-02157416066
خدیجه سعیدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
معصومه احمدی جلالی مقدم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
امید حسینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
ندا محمودی شرکت ها شرکت فناوری تصویر برداری متین بهین نگاره 09102100251-02157416066
مژگان حیدری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز معاونت تحقیقات و فناوری 061-33113844
علی سهیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دانشکده مهندسی مواد مرکز تحقیقات مواد پیشرفته 031-42292673
سید محمد صالح زهرایی دانشگاه شهید چمران اهواز 06133226498
بهزاد اکبرزاده نجار شرکت ها شرکت تعاونی کارآفرینان راد تجارت متحد آمارد 011-43141240-4
کبری ثقفی وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور 026-36201900
علی نکوئی فرد وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقات آرتمیای کشور 04432572727
اسد عباس پور انبی وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقات آرتمیای کشور 04432572727
زهره پورحسین عربانی مقدم شرکت ها شرکت آزمون سلامت ایرانیان 01333583583
امیر ارسلان جواهری عفیف شرکت ها شرکت هامون آزمای شرق 054-33254566-9
مرضیه دانایی شرکت ها شرکت داناژن پژوهان کارمانیا 03432126748
حانیه علی پور شرکت ها شرکت ایستا صنعت وطن 025-33552895
مریم صدیقی مورنانی دانشگاه یزد 03531234393
حمیدرضا دهشیری دانشگاه یزد 03531234393
نسیم دانا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی 031-6692836
شیما علی ابراهیمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشکده داروسازی 02164121316
مجید مومنی مقدم دانشگاه حکیم سبزواری (تربیت معلم سبزوار) 05144012998
فاطمه لطفی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور یزد پژوهشکده پوشش های نانو ساختار 03535216134-03535218156
زهرا آفرین آباده شرکت ها شرکت فناور اندیشه گستر کامیار 06191003778
علیرضا فراست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دانشکده پیراپزشکی 028-33336001 - 3937
سجاد محمدی شرکت ها شرکت کیا نانو زیست ویستا 02144024023
ساره حجی آبادی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 051-35425317
مارال حسین خانی دانشگاه شهید رجایی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین 22970060
سارا هجری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 021-44787477
رضا قمری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 021-44787477
شبنم هسراک پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 021-44787477
معصومه عابدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی بندرعباس 076-33354939 داخلی 8
وحیده نمردی زاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی بندرعباس 076-33354939 داخلی 8
عبدالرضا جهانبخشی وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقاتی شیلاتی آب‌های دور 054-35320450 - 054-35320452
زهرا امینی خوئی وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقاتی شیلاتی آب‌های دور 054-35320450 - 054-35320452
الناز عرفانی فر وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقاتی شیلاتی آب‌های دور 054-35320450 - 054-35320452
شهناز پورحسین شرکت ها شرکت تامین آتیه سلامت البرز 09924771330
مهدیه غاله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی‌ خلیج فارس 07733328724
سید حسین مرادیان وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری 0743326221607433262221
جواد مهدوی جهان آباد وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری 0743326221607433262221
سید امیر حسین جلالی دانشگاه صنعتی اصفهان پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی 031-33912781
بنت الهدی موحدی نجف آبادی دانشگاه صنعتی اصفهان پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی 031-33912781
صبیحه سلیمانیان زاد دانشگاه صنعتی اصفهان پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی 031-33912781
عباس بیگلری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 024-33153206
مسلم شریفی نیا وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور پژوهشکده میگوی کشور 07733449265
محمدرضا کلهری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه 083-34276489
سعید خزایل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه 083-34276489
علیرضا فرخی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه 083-34276489
جاوید امینی شرکت ها شرکت داناژن پژوهان کارمانیا 03432126748
الناز محمد علیزاده شرکت ها شرکت سامانه یاخته پژوهان سارای 04133101157
فروغ جنانی فرد شرکت ها شرکت سامانه یاخته پژوهان سارای 04133101157
مریم رویوران شرکت ها شرکت کیا نانو زیست ویستا 02144024023
مرضیه رئوفی منش شرکت ها شرکت کیا نانو زیست ویستا 02144024023
مینا عظیمی اق قلعه شرکت ها شرکت کیا نانو زیست ویستا 02144024023
غزاله قدس شرکت ها شرکت بهداشت محیط اندیش 66121449-021
عباس رضائی شرکت ها شرکت بهداشت محیط اندیش 66121449-021
ریحانه سلطانی نژاد شرکت ها شرکت آرا پژوهان امین یزد 035-38414600
مریم ارشدی فر شرکت ها شرکت آزمون سلامت آسا 66920191
فاطمه وفائی دانشگاه تبریز آزمایشگاه مرکزی 041-33393919
سحر ریحانی شرکت ها شرکت مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس 071-32220031
صابر شیری وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقات آرتمیای کشور 04432572727
حامد رضائی اقدم شرکت ها شرکت رویان سازان توانگر آتیه 044-32248297
مهدیه محمدی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور کرمان 034-32469852-09137130079
امرالله شمس الدینی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور کرمان 034-32469852-09137130079
فاطمه سرکوهی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور کرمان 034-32469852-09137130079
نریمان میراعلمی شرکت ها شرکت آزمون سلامت ایرانیان 01333583583
وجیهه عظیمیان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 03137923929 (داخلی شماره 1 و 4)
فاطمه ناصری دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
فرخنده محمدی شرکت ها شرکت افروز شیمی لارک 076-32560271
فرامرز لالویی وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور پژوهشکده اکولوژی دریای خزر 01133462509
رامین بهشتی زاده شرکت ها شرکت آزما اکسیر پژوه 02188735747
محمد رضا بهشتی زاده شرکت ها شرکت آزما اکسیر پژوه 02188735747
اطهر امینی شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
سارا پاک فطرت شرکت ها شرکت مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس 071-32220031
مریم شاهوردی شرکت ها شرکت ایستا صنعت وطن 025-33552895
بهاره غلامی شرکت ها آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی کوثر 66923141
فاطمه صادقی شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب 076-33352420-21
فریبا صادقی شرکت ها شرکت تضامنی مهندس روحی و همکاران 04151367777
فرهاد فرهنگ پژوه دانشگاه ارومیه 044-33469670
یوسف شرفی دانشگاه ارومیه 044-33469670
اشکان بصیرنیا دانشگاه ارومیه 044-33469670
پوران کریمی شرکت ها شرکت سامانه یاخته پژوهان سارای 04133101157
حدیثه باقری دادوکلائی پارک علم و فناوری استان مازندران 011-33207208
هادی بشرنواز دانشگاه محقق اردبیلی 045-31505334
امیر شجاعی شرکت ها شرکت پایا پرداز محیط 66028172
سارا کبیرنتاج شرکت ها شرکت توسعه کشت دانه های روغنی مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو) 011-33434968
محمدعلی حیدرنیا پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 021-44787477
احترام محمدی وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور پژوهشکده میگوی کشور 07733449265
ژامک پهلوان‌زاده جهاد دانشگاهی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا 22432020
مهشید شفیع زاده دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک IBB 61113380
امین تمدن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی‌ خلیج فارس 07733328724
فخری سادات حسینی دانشگاه الزهرا (س) 02188623205
مهشید جلیلی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 02166944873
گلناز واثقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی 031-6692836
لاله رفیعی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی 031-6692836
هاجر ناجی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی 031-6692836
نسرین زارع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی 031-6692836
ستاره جندقیان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی 031-6692836
مرجان پورهادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی 031-6692836
ابوالقاسم عباسی کجانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی 031-6692836
یاور حیدرزاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 04131966323
احمد بابازاده بدوستانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 04131966323
ناصر عفت دوست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 04131966323
جعفر اسدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 04131966323
اسماعیل قلی نژاد دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور ارومیه 044-33855100
هلیا فتحی شرکت ها شرکت پارس زیست الکترومغناطیس 02186053988
مریم سردابی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) 34579600-026 داخلی 2443
شیلا صفاییان شرکت ها شرکت آریا سلامت رازی 021-66460971
حکیمه استوارزاده راوری دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور بم 034-44218415
فروغ فرحی شرکت ها شرکت آزمون سلامت البرز 011-33375014 و 01133375017
زینب علی جعفر شرکت ها شرکت تامین آتیه سلامت البرز 09924771330
سمانه رازقی حسینی شرکت ها شرکت زیست اقتصاد خیام 051-38402300
سید امین فانی یزدی شرکت ها شرکت زیست اقتصاد خیام 051-38402300
سارا خسروی نیا شرکت ها شرکت زیست اقتصاد خیام 051-38402300
حسین آذری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی‌ خلیج فارس 07733328724
مریم وکیلی مقدم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 86703023
فاطمه نجات پیش کناری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 86703023
مهسا معظمی سهزابی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 86703023
آناهیتا بلوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 86703023
مرتضی پیشگر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 86703023
مهری عبداللهی فرد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 86703023
فرهاد فارغی شرکت ها شرکت نمونه آزمای ماد 02144200094
منصوره آزاده جونقانی شرکت ها شرکت زیست فناوری نوین 03136698101
وحید عسگری شرکت ها شرکت زیست فناوری جاوید 021-66176745
شهرام بذرافشان موسسه آموزش عالی زند شیراز 07136321042
مهسا نادری سامانی وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقاتی شیلاتی آب‌های دور 054-35320450 - 054-35320452
فاطمه رضائی پارک علم و فناوری استان مرکزی 08632802525
فرزانه جعفری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 03137923929 (داخلی شماره 1 و 4)
فاطمه جوانی جونی شرکت ها شرکت زیست پژوه افرا 0218612634809120339426
مریم بنازاده امیرخیز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی دارویی 04133363234 
ساغر نای بندی زاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان دانشکده داروسازی 07633710405 (1852)
ندا غفوری شرکت ها شرکت سامانه یاخته پژوهان سارای 04133101157
فاطمه وهاز شرکت ها شرکت زیست اقتصاد خیام 051-38402300
نازنین غلامپور فاروجی شرکت ها شرکت زیست اقتصاد خیام 051-38402300
الهام رستمی حصار سرخ شرکت ها شرکت زیست اقتصاد خیام 051-38402300
فرزانه امیرماهانی شرکت ها شرکت داناژن پژوهان کارمانیا 03432126748
بهار امینی شرکت ها شرکت داناژن پژوهان کارمانیا 03432126748
علی برادر خوش فطرت دانشگاه صنعتی سهند مرکز تحقیقات مهندسی بافت و سلول های بنیادی 041-3345-9314
امیر کاهائی خسروشاهی دانشگاه صنعتی سهند مرکز تحقیقات مهندسی بافت و سلول های بنیادی 041-3345-9314
فرحناز فالنجی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه 05152226013 داخلی 131
مها مسعودی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت حیدریه 05152226013 داخلی 131
زهرا یوسفی بیگجوانی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور ارومیه 044-33855100
میترا رمضانی ساروکلایی شرکت ها شرکت توسعه کشت دانه های روغنی مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو) 011-33434968
لیلا بالای گلی جهاد دانشگاهی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا 22432020
طیبه محمدلو دانشگاه صنعتی سهند دانشکده مهندسی مواد مرکز تحقیقات مواد نانوساختار 041-33458085
امید طائری دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور ارومیه 044-33855100
ثریا برنای زنوزی پژوهشگاه مواد و انرژی 02636280040
هنگامه شرف پور شرکت ها شرکت زیست محصول پرشین 021-88968912
فاطمه قدمی جوجاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
سوگل ستاری ساروی شرکت ها شرکت آزمون سلامت البرز 011-33375014 و 01133375017
آرزو اشرف نیا دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
بهشاد منتظری نجف آبادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 031-42292871
حسن رضادوست دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی 021-22431783-22431599-29904044
شیرین گودرزی دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی 021-22431783-22431599-29904044
فرزانه زندی دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی 021-22431783-22431599-29904044
مریم قلی زاده دانشگاه تبریز آزمایشگاه مرکزی 33393914-041
مریم میربخش وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور پژوهشکده میگوی کشور 07733449265
سیدبهنام غفاری دانشگاه تهران پردیس دانشکده های فنی دانشکده مهندسی شیمی 88970375
حسین عباسی نیا شرکت ها شرکت زیست پژوه افرا 0218612634809120339426
سمانه ناظری شرکت ها شرکت ژینو ژن پژوهان 44437647
مریم عباسی شرکت ها شرکت ژینو ژن پژوهان 44437647
سمیه سبزعلی شرکت ها شرکت داروسازی خرمان 066-33426517
کبری کوه نشین شرکت ها شرکت داروسازی خرمان 066-33426517
حمید کبیری راد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند 056-32381205
ریحانه جوانشیر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند 056-32381205
فریبا محمدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند 056-32381205
حجت ممی زاده دیکدرق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران آزمایشگاه جامع تحقیقات آزمایشگاه پیش بالینی 021-88954614
طاهره خانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران آزمایشگاه جامع تحقیقات آزمایشگاه پیش بالینی 021-88954614
لاله رضازاده دانشگاه شهید باهنر کرمان 034-33257511
محمدرضا پوراحمدی هوشمند دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر 041-42426552
محمد امین مظفری پور شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب 076-33352420-21
علیرضا هوشیاری شرکت ها شرکت تامین آتیه سلامت البرز 09924771330
رضا پسندیده وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور پژوهشکده میگوی کشور 07733449265
مرجان ولی نژاد شرکت ها موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق 05132242396-05132231453
غلامحسین سنجری ده جمال دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان 058-36243900-5
سمیه فکری قمی وزارت جهاد کشاورزی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور 021-44787585
سیداسماعیل مرادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت 09171272681
منصوره قربانعلی نیا دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 011-33687367
شیرین احمدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز دانشکده داروسازی 041-33348489
غزل شمشادی شرکت ها شرکت کنترل کیفی تستا 05135424801-8
نیره کوثری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار 051-44018381
زهرا حیدری فر شرکت ها نوآوران کاشف شهر راز 071-32295088-9
شکوفه برون دانشگاه رازی کرمانشاه 083-38326210
امیر سعیدی دانشگاه رازی کرمانشاه 083-38326210
سلمان دشتی فرد سازمان غذا و دارو اداره کل غذا، دارو و استاندارد قشم- نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم 076-35242291_2
بتول دباغ زاده سورکی شرکت ها شرکت آزمون سلامت البرز 011-33375014 و 01133375017
زهرا تفضلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
مهدی صادقی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز 071-36191507
حانیه مصطفوی شرکت ها شرکت سامانه پایش سلامت 013-31882015
فاطمه احمدپور دانشگاه محقق اردبیلی 045-31505334
مرضیه امامیان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد دانشکده پزشکی 38002305 - 051
سنا امینی سازمان غذا و دارو اداره کل غذا، دارو و استاندارد قشم- نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم 076-35242291_2
مجید خانلری کوچسرایی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 021-44787477
ژاله علیزاده اوصالو وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقات آرتمیای کشور 04432572727
دریاناز فرهمند بروجنی دانشگاه اصفهان 031-37932900
الهام اسدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد 33330709-038
محمد حسین الماسی شرکت ها شرکت معیار دانش پارس 03191090166
ابوالحسن راستیان نسب وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری 0743326221607433262221
بهاره زادعسکر کلشتری شرکت ها شرکت آزما اکسیر پژوه 02188735747
زهرا پیردل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل 33751130-045
جعفر نوری سلطان آبادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اردبیل 33751130-045
فاطمه غدیر شرکت ها شرکت آرا پژوهان امین یزد 035-38414600
نرجس حیدری دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم 37780043-025
احسان الله جزایری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 024-33153206
سمیرا عطایی پارک علم وفناوری استان همدان 08132569306
مینو برزکار دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز معاونت تحقیقات و فناوری 061-33113844
فاطمه کیانی قلعه سردی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز معاونت تحقیقات و فناوری 061-33113844
نرگس اربابی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان 05433295664-05433295665
ناهید سپهری راد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان 05433295664-05433295665
ملیحه ایزدی رائینی شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
آرش پورزرگر شرکت ها شرکت مهندسین مشاور بینا آزمای سپاهان 35246879- 031
زهرا شاکرمی شرکت ها شرکت مهندسین مشاور بینا آزمای سپاهان 35246879- 031
مژده اسماعیل بیگی دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان پژوهشگاه علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی کرمان 33776611-034
آی سان آذریوند پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 021-44787477
جنید علوی سازمان غذا و دارو اداره کل غذا، دارو و استاندارد قشم- نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی و استاندارد قشم 076-35242291_2
زهرا صفری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) 071-32349411
مهدی مرادیار پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 021-44787477
زهره رمضانپور شرکت ها شرکت کاوشگران طبیعت پاک 013-33260989-09114799781
سمیه راد دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور خوی 044-36361478
نوشین نورشاهی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان 061-53265361
منا مختارپور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
حرمت السادات آزمند رستمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران 011-33261247
محبوبه ضیائی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 021-44787477
اسما محمدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان 061-53265361
ابوطالب کوشا دانشگاه دامغان 02331177027
معصومه عالمی دانشگاه دامغان 02331177027