کارگروه تخصصی زیست فناوری

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
لاله چالیش شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 031-33871976
محمدرضا نژادمقدم جهاد دانشگاهی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا 22432020
لیلا مأمنی وزارت جهاد کشاورزی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 026-32703536
رضا هوشمندفر دانشگاه ایلام 0859241231
سلما مهدیزاده شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب 076-33352420-21
محمدتقی برجیان بروجنی شرکت ها شرکت نیکو فارمد آریا 02144184570
حامد فراجی شرکت ها موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق 05132242396-05132231453
زینب عبیری شرکت ها موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق 05132242396-05132231453
سمیه جلیل زاده آذر پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
علیرضا مختاری شرکت ها شرکت تامین آتیه سلامت البرز 09924771330
حمید احمدی شرکت ها شرکت کیمیا پژوه البرز 03832261817
محمدمهدی توقع همدانی شرکت ها شرکت دوام بنیان حامی ایرانیان 081-34383996
سحر داودی شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
سمیرا جهانداری شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
محمد سلمانی مقدس پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی 04134265048
صبا اسلامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) 071-32349411
محمد خلیل پذیر وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور پژوهشکده میگوی کشور 07733449262
ندا مهرآور جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
عباس جعفری جید جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
عباس علی نژاد جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
علی طبسی جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
شکوفه حسنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران پژوهشکده علوم دارویی 02166482704
راضیه بیگدلی شرکت ها شرکت زیست فناوری جاوید 021-66176745
نوشین صمدیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران دانشکده داروسازی مرکز تحقیقات علوم دارویی 02122006221
مرتضی فیروزی آرانی شرکت ها بنیاد علوم کاربردی رازی 021-46841121
مرضیه انعام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول 061-42428174
محمد کاظم پرنیان شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب 076-33352420-21
زهرا قبادی نژاد دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
مرضیه سلیمی دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
زهرا افشار دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
صدف محسنی فرد دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
منوچهر وثوقی دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
شراره ستوده شرکت ها شرکت آرا پژوهان امین یزد 035-38414600
ستاره بدری دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران مرکز تهران شرق 88843035-021
فرشته پناهی شرکت ها شرکت افروز شیمی لارک 076-32560271
پرستو عرفان منش وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 021-66736584
نسرین نوحی باباجان وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 021-66736584
محمدرضا فولادی شرکت ها شرکت فناوری تصویر برداری متین بهین نگاره 09102100251-02166580873
خدیجه سعیدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
معصومه احمدی جلالی مقدم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
امید حسینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
ندا محمودی شرکت ها شرکت فناوری تصویر برداری متین بهین نگاره 09102100251-02166580873
مژگان حیدری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز معاونت تحقیقات و فناوری 061-33337455
علی سهیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 031-42292673
سید محمد صالح زهرایی دانشگاه شهید چمران اهواز 061-33331098
بهزاد اکبرزاده نجار شرکت ها شرکت تعاونی کارآفرینان راد تجارت متحد آمارد 011-43141240-4
کبری ثقفی وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور 026-36201900
علی نکوئی فرد وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقات آرتمیای کشور 04432572727
اسد عباس پور انبی وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقات آرتمیای کشور 04432572727
زهره پورحسین عربانی مقدم شرکت ها شرکت آزمون سلامت ایرانیان 01333583583
ارسلان جواهری عفیف شرکت ها شرکت هامون آزمای شرق 054-33431729-30
مرضیه دانایی شرکت ها شرکت داناژن پژوهان کارمانیا 09133977423-03432126915
حانیه علی پور شرکت ها شرکت ایستا صنعت وطن 025-33552895
مریم صدیقی مورنانی دانشگاه یزد 035-31233191
حمیدرضا دهشیری دانشگاه یزد 035-31233191
نسیم دانا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی 031-6692836
شیما علی ابراهیمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشکده داروسازی 02164121316
مجید مومنی مقدم دانشگاه حکیم سبزواری (تربیت معلم سبزوار) 05144012521
فاطمه لطفی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور یزد پژوهشکده پوشش های نانو ساختار 03535216134-03535218156
زهرا آفرین آباده شرکت ها شرکت فناور اندیشه گستر کامیار 061-33343229
علیرضا فراست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دانشکده پیراپزشکی 028-33336001 - 3937
سجاد محمدی شرکت ها شرکت کیا نانو زیست ویستا 02144024023
ساره حجی آبادی موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی 051-35425317
مارال حسین خانی دانشگاه شهید رجایی دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین 22970060
سارا هجری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 021-44787477
رضا قمری پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 021-44787477
شبنم هسراک پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 021-44787477
معصومه عابدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی بندرعباس 076-33354939 داخلی 8
وحیده نمردی زاده دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان مرکز تحقیقات پزشکی مولکولی بندرعباس 076-33354939 داخلی 8
عبدالرضا جهانبخشی وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقاتی شیلاتی آب‌های دور 054-35320450 - 054-35320452
زهرا امینی خوئی وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقاتی شیلاتی آب‌های دور 054-35320450 - 054-35320452
الناز عرفانی فر وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقاتی شیلاتی آب‌های دور 054-35320450 - 054-35320452
شهناز پورحسین شرکت ها شرکت تامین آتیه سلامت البرز 09924771330
مهدیه غاله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی‌ خلیج فارس 07733328724
سید حسین مرادیان وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری 0743326221607433262221
جواد مهدوی جهان آباد وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقات ژنتیک و اصلاح نژاد ماهیان سردآبی شهید مطهری 0743326221607433262221
سید امیر حسین جلالی دانشگاه صنعتی اصفهان پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی 031-33912781
بنت الهدی موحدی نجف آبادی دانشگاه صنعتی اصفهان پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی 031-33912781
صبیحه سلیمانیان زاد دانشگاه صنعتی اصفهان پژوهشکده زیست فناوری و مهندسی زیستی 031-33912781
عباس بیگلری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان 024-33153007
پریسا حسین ‎خضری وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور پژوهشکده میگوی کشور 07733449262
مسلم شریفی نیا وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور پژوهشکده میگوی کشور 07733449262
محمدرضا کلهری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه 083-34276480
سعید خزایل دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه 083-34276480
علیرضا فرخی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه 083-34276480
جاوید امینی شرکت ها شرکت داناژن پژوهان کارمانیا 09133977423-03432126915
الناز محمد علیزاده شرکت ها شرکت سامانه یاخته پژوهان سارای 36577147-041
فروغ جنانی فرد شرکت ها شرکت سامانه یاخته پژوهان سارای 36577147-041
مریم رویوران شرکت ها شرکت کیا نانو زیست ویستا 02144024023
مرضیه رئوفی منش شرکت ها شرکت کیا نانو زیست ویستا 02144024023
مینا عظیمی اق قلعه شرکت ها شرکت کیا نانو زیست ویستا 02144024023
غزاله قدس شرکت ها شرکت بهداشت محیط اندیش 66121449-021
عباس رضایی شرکت ها شرکت بهداشت محیط اندیش 66121449-021
ریحانه سلطانی نژاد شرکت ها شرکت آرا پژوهان امین یزد 035-38414600
مریم ارشدی فر شرکت ها شرکت آزمون سلامت آسا 66920191
فاطمه وفائی دانشگاه تبریز آزمایشگاه مرکزی
سحر ریحانی شرکت ها شرکت مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس 071-32274530
صابر شیری وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقات آرتمیای کشور 04432572727
حامد رضائی اقدم شرکت ها شرکت رویان سازان توانگر آتیه 044-32248297
مهدیه محمدی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور کرمان 034-32469852
امرالله شمس الدینی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور کرمان 034-32469852
فاطمه سرکوهی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور کرمان 034-32469852
نریمان میراعلمی شرکت ها شرکت آزمون سلامت ایرانیان 01333583583
وجیهه عظیمیان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان 03137923929 (داخلی شماره 1 و 4)
فاطمه ناصری دانشگاه فردوسی مشهد 051-38804394
فرخنده محمدی شرکت ها شرکت افروز شیمی لارک 076-32560271
فرامرز لالویی وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور پژوهشکده اکولوژی دریای خزر
رامین بهشتی زاده شرکت ها شرکت آزما اکسیر پژوه 021-88495122
محمد رضا بهشتی زاده شرکت ها شرکت آزما اکسیر پژوه 021-88495122
اطهر امینی شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
سارا پاک فطرت شرکت ها شرکت مجتمع آزمایشگاهی پرهام گستر فارس 071-32274530
مریم شاهوردی شرکت ها شرکت ایستا صنعت وطن 025-33552895
بهاره غلامی شرکت ها آزمایشگاه تشخیص دامپزشکی کوثر 66923141
زهره مومنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران مراکز تحقیقاتی مرکز تحقیقات نانوفناوری پزشکی 64121124
فاطمه صادقی شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب 076-33352420-21
فریبا صادقی شرکت ها شرکت تضامنی مهندس روحی و همکاران 20الی35513518-041
فرهاد فرهنگ پژوه دانشگاه ارومیه 044-33469670
یوسف شرفی دانشگاه ارومیه 044-33469670
اشکان بصیرنیا دانشگاه ارومیه 044-33469670
پوران کریمی شرکت ها شرکت سامانه یاخته پژوهان سارای 36577147-041
حدیثه باقری دادوکلائی پارک علم و فناوری استان مازندران 011-33207208
هادی بشرنواز دانشگاه محقق اردبیلی 045-31505334
امیر شجاعی شرکت ها شرکت پایا پرداز محیط 66028172
سارا کبیرنتاج شرکت ها شرکت توسعه کشت دانه های روغنی مرکز تحقیقات کاربردی و تولید بذر (تکاتو) 011-33435382-4
محمدعلی حیدرنیا پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری 021-44787477
احترام محمدی وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور پژوهشکده میگوی کشور 07733449262
ژامک پهلوان‌زاده جهاد دانشگاهی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا 22432020
مهشید شفیع زاده دانشگاه تهران مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک IBB 61113388-61113380
امین تمدن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی‌ خلیج فارس 07733328724
فخری حسینی دانشگاه الزهرا (س) 02188623205
مهشید جلیلی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی 02166944873
گلناز واثقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی 031-6692836
لاله رفیعی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی 031-6692836
هاجر ناجی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی 031-6692836
نسرین زارع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی 031-6692836
ستاره جندقیان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی 031-6692836
مرجان پورهادی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی 031-6692836
ابوالقاسم عباسی کجانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی 031-6692836
یاور حیدرزاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 04131966209
احمد بابازاده بدوستانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 04131966209
ناصر عفت دوست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 04131966209
جعفر اسدی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز 04131966209
اسماعیل قلی نژاد دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور ارومیه 044-33855100
هلیا فتحی شرکت ها شرکت پارس زیست الکترومغناطیس 02186053988
مریم سردابی دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم تهران) 34579600-026 داخلی 2443
شیلا صفاییان شرکت ها شرکت آریا سلامت رازی 021-66460971
حکیمه استوارزاده راوری دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور بم 034-44218415
فروغ فرحی شرکت ها شرکت آزمون سلامت البرز 011-33375014 و 01133375017