کارگروه تخصصی زیست فناوری

اعضا کارگروه

نام و نام خانوادگی سازمان شماره تماس
لاله چالیش شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 031-33871976
محمدرضا نژادمقدم جهاد دانشگاهی پژوهشگاه فناوری های نوین علوم زیستی جهاد دانشگاهی- ابن سینا 22432020
لیلا مأمنی وزارت جهاد کشاورزی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی 026-32703536
رضا هوشمندفر دانشگاه ایلام 0859241231
سلما مهدیزاده شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب 076-33352420-21
محمدتقی برجیان بروجنی شرکت ها شرکت نیکو فارمد آریا 02144184570
حامد فراجی شرکت ها موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق 05132242396-05132231453
زینب عبیری شرکت ها موسسه علوم تحقیقاتی امین آزمای شرق 05132242396-05132231453
سمیه جلیل زاده آذر پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران 44787720-40
علیرضا مختاری شرکت ها شرکت تامین آتیه سلامت البرز 02636560315
حمید احمدی شرکت ها شرکت کیمیا پژوه البرز 03832261817
محمدمهدی توقع همدانی شرکت ها شرکت دوام بنیان حامی ایرانیان 081-34383996
سحر داودی شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
سمیرا جهانداری شرکت ها شرکت پارسیان بهینه پایش 07633661582
محمد سلمانی مقدس پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی 04134265048
صبا اسلامی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز) 071-32349411
محمد خلیل پذیر وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور پژوهشکده میگوی کشور 07733449262
ندا مهرآور جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
عباس جعفری جید جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
عباس علی نژاد جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
علی طبسی جهاد دانشگاهی پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی جهاد دانشگاهی مرکز خدمات تخصصی آنالیز شیمیایی 026-34764050
ساره حجی آبادی شرکت ها شرکت کنترل کیفی تستا 05135424801-8
شکوفه حسنی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران پژوهشکده علوم دارویی 02166482704
راضیه بیگدلی شرکت ها شرکت زیست فناوری جاوید 021-66176745
نوشین صمدیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران دانشکده داروسازی مرکز تحقیقات علوم دارویی 02122006221
مرتضی فیروزی آرانی شرکت ها بنیاد علوم کاربردی رازی 021-46841121
مرضیه انعام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی دزفول 061-42428174
محمد کاظم پرنیان شرکت ها شرکت کیفیت آزمای جنوب 076-33352420-21
زهرا قبادی نژاد دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
مرضیه سلیمی دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
زهرا افشار دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
صدف محسنی فرد دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
منوچهر وثوقی دانشگاه صنعتی شریف مرکز خدمات آزمایشگاهی 021-66166246
شراره ستوده شرکت ها شرکت آرا پژوهان امین یزد 035-38414600
ستاره بدری دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور تهران مرکز تهران شرق 88843035-021
فرشته پناهی شرکت ها شرکت افروز شیمی لارک 076-32560271
پرستو عرفان منش سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 021-66736584
نسرین نوحی باباجان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری 021-66736584
محمدرضا فولادی شرکت ها شرکت فناوری تصویر برداری متین بهین نگاره 09102100251
خدیجه سعیدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
معصومه احمدی جلالی مقدم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
امید حسینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی 021-88200105-7
ندا محمودی شرکت ها شرکت فناوری تصویر برداری متین بهین نگاره 09102100251
مژگان حیدری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز معاونت تحقیقات و فناوری 061-33337455
علی سهیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد 031-42292673
سید محمد صالح زهرایی دانشگاه شهید چمران اهواز 061-33331098
بهزاد اکبرزاده نجار شرکت ها شرکت تعاونی کارآفرینان راد تجارت متحد آمارد 011-43141240-4
کبری ثقفی وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور 026-36201900
علی نکوئی فرد وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقات آرتمیای کشور 04432572727
اسد عباس پور انبی وزارت جهاد کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور مرکز تحقیقات آرتمیای کشور 04432572727
زهره پورحسین عربانی مقدم شرکت ها شرکت آزمون سلامت ایرانیان 01333583583
ارسلان جواهری عفیف شرکت ها شرکت هامون آزمای شرق 054-33431729-30
مرضیه دانایی شرکت ها شرکت داناژن پژوهان کارمانیا 09133977423
حانیه علی پور شرکت ها شرکت ایستا صنعت وطن 025-33552895
مریم صدیقی مورنانی دانشگاه یزد 035-31233191
حمیدرضا دهشیری دانشگاه یزد 035-31233191
نسیم دانا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان مرکز تحقیقات فیزیولوژی کاربردی 031-6692836
شیما علی ابراهیمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران دانشکده داروسازی 02164121316
مجید مومنی مقدم دانشگاه حکیم سبزواری (تربیت معلم سبزوار) 05144012521
فاطمه لطفی دانشگاه پیام نور دانشگاه پیام نور یزد پژوهشکده پوشش های نانو ساختار 03535216134-03535218156
زهرا آفرین آباده شرکت ها شرکت فناور اندیشه گستر کامیار 061-33343229
علیرضا فراست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین دانشکده پیراپزشکی 028-33336001 - 3937